Com Hem AB

Energiförbrukning hos Förvaltnings AB Framtiden styrs via Com Hems kabelnät

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:13 CEST

Com Hem har slutit ett nytt avtal med de kommunägda bostadsbolagen i Göteborg; Bostads AB Poseidon, Göteborgs stads bostadsaktiebolag, Familjebostäder i Göteborg AB, Gårdstensbostäder AB, AB HjällboBostaden, Göteborgs Egnahems AB och Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag. Avtalet innebär att kommunikationen till all teknisk styrutrustning i fastigheterna kommer gå i Com Hems kabelnät.

I ett första steg handlar det om insamling av mätdata från fjärrvärme och fastighetselmätare.
Totalt rör det sig om kommunikation med cirka 900 undercentraler. I ett andra steg handlar det om styrning av värmeundercentraler. Systemet kan på sikt även komma att omfatta elektroniska lås och tvättstuge-bokningssystem.

Kommunikationen använder den befintliga Euro-DOCSIS-plattformen och samma typ av modem som Com Hems bredbandskunder. Avtalet träder i kraft omgående och gäller till och med 30 juni 2009.

– Vi har sedan länge ett nära samarbete med Förvaltnings AB Framtiden och är mycket glada för avtalet som vi ser som en genombrottsorder för den här typen av fastighetskommunikation, säger Gunnar Asp, vd på Com Hem.

– Med den här lösningen får vi snabbt tillgång till en mycket bra och priseffektiv lösning utan att behöva bygga nya nät, säger Thomas Lepik, projektledare och driftsingenjör på Bostads AB Poseidon.

– Som Sveriges första triple play-operatör ser vi det som en naturlig utveckling att även utnyttja kabelnätets kapacitet för fastighetstjänster, fortsätter Gunnar Asp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Victor Andersson, produktchef Com Hem AB
Tel: 08-553 633 07, E-post: victor.andersson@comhem.com

Com Hem levererar triple play-tjänster - tv, bredband och telefoni - till en tredjedel av Sveriges hem. De anslutna hushållen har tillgång till bredbandstjänster av hög kvalitet, prisvärda tjänster för fast telefoni och marknadens största tv-utbud. Com Hem erbjuder även interaktiva tjänster som underlättar drift, kommunikation och underhåll för fastighetsägare. Företaget har cirka 400 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Härnösand. Com Hem ägs sedan 2003 av riskkapitalbolaget EQT.