Uppsala kommun - enheten för näringsliv och marknad

Energihus byggs i Uppsala

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:03 CEST

Uppsala kommun startar tillsammans med universiteten och näringslivet ett energiprojekt för att främja utveckling och testning av nya energitekniklösningar.

 

Projektet som heter Energihus Uppsala resulterar om 18 månader i ett nybyggt hus. I huset ska ny teknik och utrustning testas för att kunna ta fram nya energi- och miljötekniklösningar. Det kan vara smarta fönster, hur vindkraft och solceller ska kopplas till byggnader och hur dessa olika system kan fungera ihop. Bredvid huset byggs ett vindkraftverk.

Uppsala kommun arbetar för att åstadkomma klimat- och energieffektiva lösningar vid planeringen av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur utifrån ett tydligt klimat- och energiperspektiv, vilket står att läsa i kommunens handlingsplan för klimatarbete.

- Uppsala kommun har som målsättning att minska sin energiförbrukning med 20 procent, och vi ser med stor tillförsikt mot att fåta del av den forskning Energihus Uppsala kommer att ge oss, säger Leif Sanner (FP), Kommunstyrelsen

Vid en träff onsdagen den 22 april 2009, med Uppsala kommun som värd, diskuteras frågor kring energibyggande. Övriga deltagare är Länsstyrelsen, fastighetsägare, utvecklingsföretag och forskare.

Energihuset byggs av Akademiska hus och kommer att ligga granne med Ångströmlaboratoriet.


För mer information

Ingrid Anderbjörk, Kommunledningskontoret, telefon 018-727 12 24