NCC AB

Energiklocka i köket gör det lättare att spara hushållsel

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:02 CET

NCC Boende har testat en annorlunda elmätare i form av en väggklocka hos hushåll i Ursvik i Stockholm. Urtavlan visar hur elen används i realtid. Alla i studien blev medvetna hur de använder el och vidtog åtgärder. Flera ändrade sitt beteende och minskade elförbrukning med 10 procent med klockans hjälp. NCC undersöker nu möjligheten att ge nya husköpare denna typ av verktyg som ett stöd för att lättare miljöanpassa sitt hus.


Under tre månader satt ”Energy Aware Clock” från Interactive Institute uppe i köket hos tio familjer i NCC:s nya område i Ursvik. Energiklockan visar elförbrukningen i realtid och även i flera tidsperioder och olika vyer. Syftet med studien var att se om klockan kunde påverka attityd, kunskap, beteende och användningen av hushållsel.

– NCC bygger energieffektiva hus och vi vill verka för att energianvändningen också minskar under husets driftskede då den största miljöbelastningen sker. Människans beteende spelar stor roll för energiförbrukningen, så det är glädjande att klockan ökar kunskapen och medvetenheten om elanvändningen, säger Jonny Hellman, miljöchef, NCC Housing.

– Klockan har definitivt lyckats göra elanvändningen synligare. De boende säger att klockan genom sin blotta närvaro på köksväggen och genom sin synliga återkoppling gjort att de påminns om elanvändningen och att släcka och stänga av saker som inte behöver stå på, säger Christina Öhman, strategisk utvecklare på Interactive Institute.

Energiklockan har visat vilken utrustning som drar mycket el, vad som ökar konsumtionen och hur de boende kan påverka den. Alla har på något sätt börjat agera annorlunda när elanvändningen syns i bild, till exempel slutat torktumla, tvätta fyllda maskiner, släcka lampor i tomma rum eller stänga av digitalboxens stand-by läge på natten.

Det kvantitativa underlaget är begränsat men tyder på att användningen av hushållsel minskade med 10 procent. Därmed kan varje hushåll minska sin klimatbelastning med 100 kilo koldioxid per år.

– NCC:s ambition är att erbjuda denna typ av produkter i våra bostäder i framtiden som en del i våra kunderbjudanden. Vi tror att det är ett mervärde för kunden. Vi kommer även att utveckla en Boskola och ge en introduktion i Green Living för att hjälpa våra kunder med kunskap om hur huset används mer miljöanpassat, säger Erik Wikander, marknadschef, NCC Boende.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonny Hellman, miljöchef, NCC Housing, tfn tfn 08-585 515 42
Erik Wikander, marknadschef, NCC Boende, tfn 08-585 515 41
Christina Öhman, strategisk utvecklare, Interactive Institute, tfn 08-633 17 51
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Boende ingår i affärsområdet NCC Housing. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.