IQS Energi Komfort AB (publ)

EnergiKomfort tillförs 4,6 MSEK genom nyemission

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2013 15:44 CET

Därmed tillförs bolaget ca 4,6 MSEK. Före emissionen uppgick antalet aktier till 97.000, efter emissionen till 169.464. Aktiekapitalet ökar med 1.317.526 kr till 3.081.161. Teckningstiden avslutades 2 december 2013.

Genom emissionen tillförs Energikomfort kapital för att stärka balansräkningen och fortsätta den påbörjade marknadssatsningen och nå ytterligare tillväxt inom framför allt kommersiella fastigheter.

Energikomfort planerar att under första kvartalet 2014 ändra bolagsform till att bli ett publikt aktiebolag, genomföra en ägarspridning och ansluta bolagets aktier till Euroclear. En listning på lämplig marknadsplats planeras till våren 2014.

För ytterligare information kontakta tf VD Arne Olafsson på 0701-82 55 32 eller arne.olafsson@ampliato.se.

EnergiKomfort säljer, installerar och utför service av värmepumpar till alla typer av fastigheter. Bolaget levererar kompletta ventilations- och värmepumpssystem till husbyggare, hustillverkare, byggföretag och kommersiella fastigheter. EnergiKomforts affärsområde "Industri och stora fastigheter" är en av de ledande aktörerna inom energioptimering för större energiförbrukare i Stor-Stockholm.