Energikontor Sydost

Energikonferens i Ronneby

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 19:15 CET

Den 3 november på Ronneby Brunns Hotell i Ronneby arrangeras energikonferensen Energiting Sydost 2010.

Energiting Sydost arrangeras på Ronneby Brunns Hotell i Ronneby den 3 november. Då samlas expertis och aktörer från Blekinge, Kalmar och Kronobergs län inom hållbar energiutveckling för en dag fylld med information och inspiration. Några av föredragsrubrikerna som återfinns är; Effektiv energi i företag, Smarta resor; Biogas i tankarna och Nya perspektiv. Intressanta förläsningar ges under dagen om lågenergihus, goda exempel på energibesparande åtgärder, transporternas inverkan på växthusgaser och klimatsmart tänkande.

Bland föreläsarna finns flera internationellt och nationellt välkända, bl.a. Göran Carstedt f.d. VD för Volvo personvagnar och numera rådgivare åt Bill Clinton inom Clinton Climate Initiative och Urban Kärrmark, regeringens utredare för biogasstrategi i Sverige.

Tre parallella föredragsspår. Energiting Sydost är ett arrangemang som informerar och inspirerar om möjligheter att spara energi, använda förnybara bränslen och klimatsmarta transporter. Det genomförs I seminarieform och är ett samarbete mellan Energikontor Sydost och Ronneby Kommun. Seminarierna är uppdelade i 3 sessioner med uppemot 30 olika fördragshållare. Syftet med tinget är att belysa den mångfald av möjligheter som finns till stöd för en positiv utveckling av ett hållbart energisamhälle.

 

Målgrupp är regionala/lokala organisationer från både offentliga sektorn och näringslivet i sydost. Nätverk och samverkan mellan offentliga organisationer och näringslivet är en viktig punkt i arrangemanget. Den lokala anknytningen kopplat till utveckling inom näringslivet är ett viktigt inslag i Energiting Sydost.

 

Var: Ronneby Brunns Hotell

När: Onsdag 3 november

Tid: Kl. 09.00 – 17.30

Kontakt: Johnny Lilja, Projektledare Energikontor Sydost
Tel: 0455-303234

Mob: 0734-154542.

E-post: johnny.lilja@energikontorsydost.se

Länkar:

www.energikontorsydost.se

http://www.energikontorsydost.se/userfiles/file/Inbjudningar/Energiting%20Sydost/Energiting_Sydost_inbjudan.pdf

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.