Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen startar projektet Lågenergihus för attraktivt boende

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 13:14 CEST

Energikontoret i Mälardalen ska tillsammans med Energikontoret Östra Götaland genomföra ett informationsprojekt om energieffektivt byggande inom Västmanlands-, Södermanlands-, Östergötlands- samt Uppsala läns kommuner.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland, Östergötland och Uppsala län samt tillsammans med branschorganisationerna Swedisol, Svensk Ventilation och Glasbranschföreningen.

Projektet syftar till att stimulera efterfrågan bland privatpersoner och kommuner för att bygga och renovera småhus och flerbostadshus enligt lågenergihusnormerna.

Vi riktar oss främst till kommunala tjänstemän som på olika sätt arbetar med bygg- och planeringsprocesser i sina respektive kommuner samt till kommunala politiker genom att bygga upp ett nätverk per län. Utöver detta skall även kvällsseminarier för allmänhet, bankpersonal och mäklare genomföras i länen. Det kommer att anordnas 2-3 seminarier per län.

För mer information, kontakta projektledare Mathias Söderholm, telefon nr : 070-104 57 13, e-post: mathias.soderholm@energikontor.se.

Finansiärer
Energimyndigheten, Länsstyrelserna i Västmanland, Östergötland, Uppsala och Södermanland. Regionförbundet i Södermanland, Sörmlands sparbank samt branschorganisationerna Svensk Ventilation, Swedisol och Glasbranchen.

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för en hållbar energiutveckling i Mälardalen.