Energikontoret Östra Götaland

Energikontoret informerade om skärgårdsprojekt och diskuterade fritt handredskapsfiske på riksdagsmöte

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 12:36 CET

Energikontorets Carl Gustaf Hamilton och Mats Emilsson var tillsammans med Michael Cornell (C) på plats i Riksdagshuset onsdagen den 13 februari för att informera och diskutera skärgård och fritt handredskapsfiske. Frukostmötet besöktes av ett 20-tal riksdagsmän med intresse av fiskepolitik och skärgård.

Övriga talare vid mötet var Stefan Nyström (Sportfiskarna) och en representant från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Carl Gustaf Hamilton (skärgårdsutvecklare) informerade om de aktiviteter som för närvarande sker i skärgården. Han berättade bland annat om EU-projekten BACES och Baltic EcoMussel.

- Baltic EcoMussel är ett projekt som ska skapa kommersiella musselodlingar i Östersjön, och genom det öka sysselsättningen i kustnära områden. Bieffekten av musselodlingarna blir att få ett upptag av kväve och fosfor och på det sättet skapa ett renare hav.

Hamilton berättar vidare att det även fördes diskussioner kring vikten av att snabbt skapa en förvaltning av det kustnära fisket samt att hitta ett regelverk för hur kommersiellt nyttjande av det fria handredskapsfisket ska kunna regleras.

Förvaltningsmodell av våra kustvatten
Mikael Cornell (C) informerade om Skärgårdsrådet och dess arbete över regiongränserna samt att det var dags att hitta en förvaltningsmodell av våra kustvatten som alla parter kan enas om.

Mats Emilsson berättade om hur det är att leva och verka i skärgården samt hur skärgårdsborna ser på det fria handredskapsfisket som en av orsakerna till att det inte sker någon förvaltning av fisket.

- Tyvärr är det så att "det som brukas av alla vårdas av ingen". Det här mötet var ett utmärkt tillfälle att lyfta flera viktiga frågor och vi kände att deltagarna förstod vikten av att hitta en lösning på problematiken runt det fria handredskapsfisket och bristen på förvaltning. Nu hoppas vi på att deltagarna sprider kunskapen till sina partikamrater som inte deltog i mötet, säger Mats Emilsson.


Energikontoret Östra Götaland utvecklar och driver projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare för att använda energi effektivare och att välja förnybar energi.