Chemiclean Systems AB

EnergiledarGruppen välkomnar Chemiclean

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 15:35 CEST

Alfa Laval-partnern Chemiclean har i sin i våras presenterade fallstudie "Rena system sparar energi" påvisat hur en rekonditionering av en fastighets klimatsystem kan reducera energiförbrukningen med över 21 %, och efter ytterligare injustering möjliggöra en närmast "Green Building"-klassning av fastigheten.

Denna miljövänliga och kostnadseffektiva åtgärd är oftast en förutsättning för att man framgångsrikt skall kunna energieffektivisera en befintlig fastighet. Självklart måste igensättningar och försmutsningar avlägsnas ur systemen innan ny styr och reglerutrustning, nya värmeväxlare eller fjärrvärmeundercentraler installeras. Erfarenhetsmässigt är detta enda sättet att försäkra sig om att de nya installationerna inte i förtid försmutsas av äldre delar av systemen samt att injusteringen bibehålles.

Eftersom Chemiclean är den heltäckande samarbetspartner som branschen under många år anlitat för denna typ av åtgärder besitter företaget en unik kompetens inom området, en kompetens som förtjänar att spridas till fler av branschens aktörer. Av denna anledning har Chemiclean nu välkomnats som medlem i EnergiledarGruppen, en idéell förening för energifrågor.

Chemiclean säger: Vi är glada att få medverka som en medlem i denna illustra skara. Framgångsrik energieffektivisering kräver en dialog över installationsdisciplinerna, och vi är oerhört tacksamma över att få delta i den dialogen. Chemiclean AB nås på 08-88 08 01 eller http://www.chemiclean.se