LED & LED

Energimärkningsförordning publiceras med effekter för belysningsbranschen

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2017 09:18 CEST

Publicerat 2017-08-03 av Kristofer Blockhammar

Energimärkningsförordning publiceras med effekter för belysningsbranschen

LightingEurope offentliggjorde den 28 juli i förordning (EU) 2017/1369 en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU.

En av de viktigaste förändringarna i den nya EU energimärkningsförordningen är elimination av A +/ A ++ och A +++ klasser som ersätts av en strängare A till G-skala.

I förordningen fastställs även tidsfrister för att ersätta nuvarande A +, A ++, A +++ energieffektivitetsklasser med en A till G-skala.

För att tillämpa de nya klasserna måste miljontals belysningsprodukter märkas om under en kort tidsperiod. LightingEurope upprepar att minst en period med 24 månader behövs för att genomföra de nya etiketterna på produkterna, så att onödiga kostnader och förpackningsavfall skall kunna undvikas.

Belysningsbranschen ber kommissionen att överväga de rätta gränserna för framtida energiklasser för att undvika att de i framtiden högsta klasserna förblir tomma under nästa årtionde.

En delegerad akt för märkning på belysningsprodukter skall antas i 15 månader som kommer innehålla detaljomfattning, tidslinjer och produktklasser. LightingEurope kommer att fortsätta att samarbeta med Europeiska kommissionen med att lämna uppgifter om de särskilda egenskaperna som behövs för belysningsbranschen och arbeta för en smidig övergång. Man kommer också att delta i den expertgrupp som skapats av Europeiska kommissionen, som kommer att ställa upp en produktdatabas från och med januari 2019. Man kommer även att arbeta för att aktivera marknadsövervakande myndigheter i medlemsstaterna för att verkställa märkningskraven.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED