IMEGO Institutet

Energimyndigheten satsar på Imegos dotterbolag Vasasensor

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 12:21 CET

Energimyndigheten beviljar Vasasensor ett villkorslån på nära 4 Mkr för genomförandet av projektet “Energibesparing i pappersmaskiner”. Samtidigt tillför befintliga ägare i Vasasensor ytterligare kapital.

-Målsättningen med Energimyndighetens stöd till Vasasensor är att stimulera en utveckling som leder till minskad energianvändning i industrin. I de applikationer som tekniken är avsedd att användas kan den bidra till väsentliga energibesparingar. – Erik Olsson, Energimyndigheten

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att tillhandahålla ett system för effektivare pressning av pappersmassa. Vasasensor kommersialiserar ett patenterat trådlöst sensorsystem, PressEyes®, för mätning av tryckprofilen mellan valsar vid papperstillverkning. Ytterligare deltagare i projektet är pappersmaskinbeklädnadstillverkaren Albany International.

Pappersindustrin är en av Sveriges mest energikrävande industrier och står för ca 15% av landets totala elförbrukning. Vasasensors sensorteknologi hjälper papperstillverkare att effektivisera energianvändningen i pappersmaskinen och öka produktionen.

Om Vasasensor

Vasasensors grundteknologi kom till på forskningsinstitutet för mikro- och nanoteknologi i Göteborg, Imego. Två forskare utvecklade en metod för att läsa av tunna tryckkänsliga filmer beröringsfritt utan att använda sig av konventionell trådlös teknologi. Detta öppnade för möjligheten att mäta tryck i tuffa miljöer där det tidigare inte varit möjligt. Efter att tekniken patentsökts bildades Vasasensor år 2003 under Chalmers Entreprenörskola för att utvärdera och kommersialisera teknologin under namnet PressEyes. Den första applikationen valdes till att mäta tryckprofilen mellan valsarna i pappersmaskiner under drift, något man i branschen försökt att göra under lång tid utan att lyckats. Där fanns ett problem man kunde lösa med teknologin vilket skulle innebära stora förtjänster för pappersindustrin.

Idag verifierar Vasasensor sin första produkt i pilotskala och en referensinstallation är påbörjad i ett gemensamt projekt mellan Stora Enso Nymölla AB, Vasasensor samt Albany International.

För mer information:

Brodde Wetter, vVD

031-780 18 72

brodde.wetter@vasasensor.com