Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Energimyndigheten stödjer digitaliserat spillvärmesystem

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 08:56 CET

Ecoclime har beviljats stöd från Energimyndigheten för fortsatt satsning, tillsammans med flera rikstäckande bostads- och byggföretag, på utveckling och demonstration av ett unikt digitaliserat energisystem för återvinning av spillvärmeenergi i fastigheter. Innovationen bygger på en patentsökt teknologi för energilagring och energidistribution som utvecklats av dotterbolaget Evertech. Energimyndighetens stöd utgör 2 953 000 kr.

Energimyndigheten anger bland annat följande skäl för sitt beslut:

”projektet har hög energirelevans med flera TWh potential vid fullskalig användning”.

Det beslutade bidraget kommer att nyttjas för att täcka kostnader för att utveckla och demonstrera det nya digitala automationssystemet som är avsett för optimering och styrning av termiska energiflöden från spillvärmeåtervinning i bostadsfastigheter. Teknologin baseras på dotterföretaget Evertechs unika energikollektorer som har utvecklats och testats sedan 2013 med stöd från Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västerbotten. Det projektet har resulterat i produkter som under hösten 2015 med framgång testats för återvinning av energi från avloppsreningsverk. Under 2016 har de produktifierats under varumärket EverthermTM ARV och tillverkas i en helautomatiserad fabrik i Vilhelmina, Västerbotten.

Läs mer på www.ecoclime.se

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet.