Villaägarnas Riksförbund

Energiomställning kräver stöd

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 12:06 CEST

Villaägarnas Riksförbund har vänt sig till Finansdepartementet med ett förslag om återinförande av konverteringsbidrag. Målet är att få fart på omställningen till mer miljövänliga uppvärmningsalternativ. Hittills har den gröna skatteväxlingen inte lett till att hushållens beroende av el minskat. Användningen av olja har minskat men detta motsvaras av en ökning av hushållens elkonsumtion.

En grundläggande orsak till att hushållen inte går över till energisnålare och miljövänligare uppvärmning är bristen på positiva incitament. En annan är bristen på förutsägbarhet i energipolitiken.
- Dagens energipolitik utmärks av ryckighet och har enfrågekaraktär. Under 70-talet uppmuntrades villaägare att värma upp sina hus med el. På 80-talet lämnades statliga bidrag för övergång till olja alternativt biobränsle för att minska elberoendet. Nu ska systemen bytas ut igen för att Sverige bland annat ska klara de uppsatta målen för Kyotoavtalet samtidigt som elberoendet ska minskas, säger förbundsjurist Katarina Abrahamsson.

Många villaägare har idag en hårt belastad ekonomi inte minst på grund av det höga skattetrycket på boendet. Det handlar både om direkt skatt på boende och allt högre energiskatter.

Nu har Villaägarnas Riksförbund vänt sig till Finansdepartementet med ett förslag som innebär att konverteringsbidrag för miljöinvesteringar återinförs och omfattar såväl konvertering från direktverkande el som oljeeldning.
- Att bara använda skattehöjningar som medel för att minska användningen av el och olja fungerar inte. Det krävs positiva incitament som möjliggör en omställning. Med allt mindre pengar kvar i plånboken är det svårt att klara en investering. Dessutom måste straffbeskattningen, som blir följden av höjda taxeringsvärden vid miljöinvesteringar, bort avslutar Katarina Abrahamsson.

För mer information kontakta förbundsjurist Katarina Abrahamsson tel: 08-626 01 74
eller informationschef Jens Bjöörn tel: 070-251 20 90.
Läs skrivelsen till Finansdepartementet