Geotec

Energirådgivare tror att energipriserna kan öka med 500 procent

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 07:00 CET

Landets energirådgivare tror att energipriserna kommer att stiga kraftigt i framtiden. Närmare 40 procent tror att priserna minst kommer att fördubblas de kommande 20 åren.

Geotec - Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation och mineralullsproducenternas branschorganisation Swedisol har i en undersökning frågat landets energirådgivare bland annat om deras kunskap om och inställning till olika energislag och hur de ser på energipriserna i framtiden.

Och ska svenska fastighetsägare tro på landets energirådgivare stundar betydligt högre utgifter för energin. Inte minst för uppvärmning och varmvattenproduktion som står för 60 procent av energianvändningen i våra byggnader.

Var fjärde energirådgivare tror att priserna kommer att öka med 200 procent eller mer. Flera bedömer att energipriserna kommer att öka med så mycket som 500 procent.

– Det finns all anledning för landets villaägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag att se över sina energilösningar och fundera över sin energiförsörjning. Är man inlåst med en leverantör av ett särskilt energislag, till exempel fjärrvärme? Har man en hög energianvändning för uppvärmning och varmvatten? kommenterar Johan Barth vd på Geotec.

Undersökningen visar också att tre av fyra energirådgivare använder Energimyndigheten som informationskälla för att hålla sig uppdaterad inom området.

– Desto allvarligare då att Energimyndigheten är väldigt snål med att informera om Sveriges tredje största förnybara energikälla – geoenergin. Förutom att de inte använder begreppet geoenergi utan fortsätter att felaktigt benämna den markburna energin med ”bergvärme” och ”värmepumpar”, finns inte geoenergin med i statistiken över förnybara energikällor – trots att geoenergi betraktas som förnybar energi av Energimyndigheten själv, säger Johan Barth.

– Energimyndigheten informerar till viss del om bergvärme, men utgår då från värmepumpen och fokuserar på en teknisk lösning. Det förnybara energislaget i sig, geoenergin, lyfter man inte fram. Energimyndigheten missar då helt i sin information exempelvis att geoenergi även handlar om möjligheten att få förnybar kyla till mycket låga kostnader eller att geoenergin kan erbjuda säsongslagring av energi.

– Mot bakgrund av energirådgivarnas bedömning av energipriserna i framtiden är det i högsta grad anmärkningsvärt att Energimyndigheten inte lyfter fram ett av de mest tillgängliga, effektiva och förnybara energislag vi har, menar Johan Barth.

 

Fakta om geoenergi:

* Geoenergi är samlingsnamnet för bergvärme, jordvärme, sjövärme och energilagring i jord och berg med så kallade borrhålslager och akviferlager.

* Geoenergi är i huvudsak solenergi lagrad i marken.

* Geoenergi levererar cirka 12 TWh förnybar energi varje år i Sverige.

* Geoenergi godkändes som förnybar energi av Energimyndigheten 2007.

 

För mer information om geoenergi: www.geotec.se, www.svenskgeoenergi.se, www.wikipedia.se

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer av 150 slumpmässigt utvalda energirådgivare den 1-16/12 2010. Antalet rådgivare är cirka 500, varav de flesta kommunala. Undersökningen genomfördes av Ardeo på uppdrag av Geotec och Swedisol.

Undersökningen finns att hämta hem på www.geotec.se samt vårt pressrum på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/geotec

 

Geotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.

Söker Du en borrentreprenör i ditt område? Använd vår funktion "hitta Din borrare"