Sveriges Byggindustrier

Energisäkert byggande – fantasi eller möjlighet?

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:35 CEST

Välkommen till Sveriges Byggindustrier (BI) Västs Energidag den 13 oktober i Göteborg.

EU:s övergripande energipolitik går ut på att minska energianvändningen. Från Bryssel kommer olika energidirektiv i så hög takt att det är svårt att hålla räkningen. Hur påverkar energipolitiken Sverige och byggsektorn?

Byggindustrin har ett stort ansvar för energieffektiviseringen inom den egna sektorn, både vad gäller byggande och byggnader. För att ett framtidssäkert byggande ska vara möjligt är det nödvändigt att regelverk, kompetens- och teknikutveckling går hand i hand och att byggsektorns aktörer är väl förtrogna med direktiv och politiska mål.

- Energi är den viktigaste frågan just nu för byggsektorn. Vart är vi på väg? Hur påverkas byggsektorn? Vi vill med detta seminarium samla gedigen kompetens inom området och förmedla kunskapen till branschens aktörer. Vi vill belysa vägen mot framtidens energisamhälle, säger Lars-Eric Sellberg, ansvarig för miljöfrågor inom BI Väst.

Under seminariet hoppas vi kunna sprida ljus över aktuella direktiv och regler samt redogöra för vad som är på gång inom EU och i Sverige. Det blir också tillfälle att ställa frågor och diskutera med föredragshållare och övriga gäster.

Plats: Bergakungens Bio, Skånegatan 16 B, Göteborg.

Program: www.bygg.org/Files/Regionerna/BI_Vast/inbjudan_energidag_1008.pdf

Anmäl gärna deltagande till lars-eric.sellberg@bygg.org

För kompletterande information, kontakta Lars-Eric Sellberg, BI Väst, 070-652 28 45.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org