Storfors kommun

Energiseminarium ökar förståelsen mellan tanke och handling

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:37 CET

Hjärnorna bakom de tekniska lösningarna på Nya Vargbroskolan har träffats för att förmedla sina tankar och idéer kring projektet. Det skedde i form av ett energiseminarium som hölls den 24 oktober i Lungsundet. På plats fanns också representanter från huvudentreprenören NCC, samt en del inspiratörer som berättade om liknande genomförda och pågående projekt.

Om man kunde omvandla energin från all tankemöda som lagts ner i projekteringen av Nya Vargbroskolan skulle man kunna försörja det nya bygget med energi under lång tid framåt. Nu kan man inte det, men det blir bra ändå eftersom tankemödan resulterat i smarta lösningarna som gör att energibehovet blir väldigt lågt, sett ur ett traditionellt tänk.

Projekteringen är klar och nu ska de smarta tekniska lösningarna förverkligas och det görs rent konkret av entreprenören. Med andra ord, det är viktigt att alla inblandade förstår sammanhangen och vikten av att hålla sig till planen, även om det i vissa lägen rent praktiskt kan verka svårt. Men ingenting är omöjligt, det gäller bara att hitta sättet att lösa det på. Det var för att öka förståelsen och kommunikationen mellan hjärna och hand som Storfors kommuns energirådgivare Kennet Lindqvist och tekniske chefen Lars Röös anordnade seminariet.

Bra samarbete har gjort detta möjligt
Kommunalrådet Dorothea Sohlberg invigde och hon är naturligtvis mycket nöjd och också stolt över att Storfors kommun är piloter i ett så bra och genomtänkt skolbygge.

- En förutsättning för att detta har kunnat bli möjligt är samarbete. Det måste finna en politisk vision och modet att gå i täten. Här har vi haft med oss tjänstemännen och ett bra samarbete mellan energi och tekniska, sa hon bland annat..

Eje Sandberg teknikkonsult från Aton AB, och expert på så kallade Passivhus förklarade vad begreppet Passivhus står för..

- Det handlar om att bygga för att minska energibehovet för uppvärmning. Optimalt är att det inte ska behövas någon tillförd energi överhuvudtaget utan lokalerna ska värmas upp passivt, bland annat genom människorna som vistas i byggnaden, apparater och sol.

Minimal energitillförsel
För att kunna göra det måste man samtidigt minimera värmeläckage från fastigheten. Det måste alltså vara tätt och även fönster och dörrar måste vara ordentligt isolerade. För att säkra detta måste byggnaden provtryckas i ett tidigt skede under byggnationen.
För att kallas Passivhus måste man komma ner i en effekt mindre än 10W/m³

Riktigt så låga värden kommer man inte ner till på Nya Vargbroskolan, men det blir en lågenergi byggnad med samma tänk och tekniska lösningar. Tidigare har flerfamiljshus, radhus och småhus byggts enligt principen, men aldrig en offentlig lokal som i det här fallet.

Nya Vargbroskolan kommer att få ett tätt skal med självdrag genom smarta kulvertar som är en hel vetenskap i sig med spjäll som öppnas och stängs beroende på inomhustemperaturer och utomhustemperaturer och som Torkel Andersson från företaget Delta Te berättade ganska djuplodande om.

Målet - regionens bästa skola - på alla plan
Arkitekten till skapelsen, Björn Johansson från K-konsult pratade om Nya Vargbroskolan som regionens bästa skola, ur ett tekniskt och fysiskt perspektiv medan rektor Sven-Erik Rhen pratade under samma rubrik, fast ur ett pedagogiskt perspektiv.

- Vår vision och ambition är att detta ska bli regionens bästa skola. Nu är det upp till er som bygger, sa Björn Johansson.

Sven Erik Rhen radade upp ett antal pedagogiska visioner som han diskuterat fram tillsammans med sin personal, visioner som kommer att göra Nya Vargbroskolan till något alldeles extra för eleverna, men även för personalen.

- Teknik i all ära, men för oss är det ändamålsenliga lokaler ett medel för att nå dessa mål, sade Rhen.
Kennet Lindqvist som är ansvarig för solvärme, solcells och utbildningsanläggningen redogjorde för dessa systemlösningar och´Willy Ociansson och Gunnar Persson från Karlstads Bostads AB fanns med på seminariet som inspiratörer och för att dela med sig av sina erfarenheter. De håller just nu på att bygga sitt andra Passiv hus, ett höghus på Orrholmen i Karlstad. Under första bygget, ett flerfamiljshus av lägre modell, fick man massor av bra erfarenheter som de nu tagit med sig till nya bygget. De skapade bland annat en fältfabrik på plats för att bygga ihop väggmoduler där fönstren monterades på innan väggarna sattes på plats..

- På så sätt kunde vi rätta till saker som blev fel eller som inte stämde direkt på plats, vilket har sparat mycket tid, pengar och jobb.