Atlas Copco Sverige

Energisk ledare hedras med Atlas Copco Bergteknikpris

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 09:06 CET

Nacka 6 december 2013: Utmärkelsen Atlas Copco Bergteknikpris 2013 har tilldelats Bengt Sundelin, verkställande direktör för Zinkgruvan Mining.

Prismotivering
”Genom sitt starka engagemang för arbetsmiljö och säkerhet bidrar Bengt Sundelin till att den moderna svenska gruvan ses som en förebild världen över.”

Bengt Sundelin har genom hela sin karriär drivits av ett smittande engagemang för gruvarbetarens förutsättningar och trygghet. Med Bengts egna ord: ”Den tekniska utvecklingen har revolutionerat branschen, men den största framgången är inom arbetsmiljö och säkerhet. När jag började var detta inte ens med på prioriteringslistan – idag genomsyrar det hela vårt sätt att arbeta.”

Under sina år som områdeschef för Bolidens verksamhet i Garpenberg (2005-2011) visade Bengt Sundelin ett starkt och handfast engagemang avseende frågor rörande hälsa, miljö och säkerhet. Bengt fick hela organisationen att sätta dessa frågor först på agendan och menade bestämt att säkerhet måste få kosta. Det resulterade i en sjunkande olycksfallsfrekvens som kulminerade med 377 helt olycksfria dagar för Boliden i Garpenberg.

I sin nuvarande roll som verkställande direktör för Zinkgruvan Mining (2011-) har Bengt fortsatt sitt engagemang inom arbetsmiljö och säkerhet. Med en positiv ledarstil och en ständigt sprudlande energi får Bengt med sig hela organisationen i förbättringsarbetet, där projekt inom området avlöser varandra. Detta tillsammans med den öppenhet mot både samhälle och övriga intressenter som Bengt har infört, skapar mer än 150 år gamla Zinkgruvan Minings nya aktiva profil som sprider positiva signaler om hela den moderna svenska gruvnäringen – både i Sverige och runt om i världen.

Bergteknikpriset delades ut i samband med Atlas Copcos traditionella Luciaseminarium som hölls i Atlas Copcos gruva den 6 december.

Bergteknikpriset
Priset, som är på 100 000 kronor, utgörs av två delar, varav en är en donation på 80 000 kronor till ett eller flera utvecklingsprojekt inom bergteknik i Sverige vid högskola/universitet eller företagsoberoende institution där resultaten skall vara offentliga. Syftet är att stimulera svensk bergteknisk forskning för att befästa Sveriges världsledande roll inom bergbrytning. Mottagaren, som informeras före den officiella utnämningen, skall vid senare tillfälle kunna tala om hur han eller hon vill fördela donationen.

Den andra delen av priset är ett resestipendium på 20 000 kronor som disponeras fritt av mottagaren. Kandidater till Atlas Copcos Bergteknikpris föreslås av den svenska gruv- och anläggningsbranschen och pristagaren utses av en kommitté bestående av VD för Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden och andra representanter från Atlas Copco i samarbete med ledande befattningshavare inom branschen.


 

Atlas Copco Mining and Rock Excavation Technique Sweden ansvarar för försäljning och service av Atlas Copcos gruv- bergbrytningsutrustningar i Sverige, Danmark och Grönland. Läs mer på vår hemsida www.atlascopco.se