North Sweden European Office

Energiska Norrland hjälper EU med klimatmålen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:50 CEST

- Det som händer på energiområdet i norra Sverige är mycket viktigt för Sverige men också för övriga Europa för att nå de uppsatta målen för 2020 och 2050, betonade svenska energirådet, Martina Högberg, vid svenska EU-representationen i Bryssel vid onsdagens seminarium From wood to wheel.

 

Samarbetet i norra Sverige inom området förnyelsebar energi och bioraffinaderier är under kraftig utveckling. Under parollen ”energirevolutionen från norr som ska hjälpa Europa uppfylla sina klimatmål” genomfördes i veckan ett seminarium i Bryssel. Bakom arrangemanget stod Processum, Bio4Energy, Solander Science Park och North Sweden European Office i samarbete med Sveriges Permanenta Representation till EU. Syftet med seminariet var framför allt att öka kunskapen om vad som händer i norra Sverige inom området energi och bioraffinaderi.

 

- Allt som idag kan göras från olja kan göras från skogen, betonade professor Stellan Marklund, programchef för forskningsprogrammet Bio4Energy som är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Lantbruksuniversitetet samt klustren Processum i Övik och Solander Science Park i Piteå.

 

För mer information kontakta: Robert Bergman, Solander Science Park, 070 524 00 58.

 

Bild: Professor Stellan Marklund, programchef för forskningsprogrammet Bio4Energy. Foto: Inge Andersson

 

Anne Graf

Communication Officer, North Sweden European Office

26 Avenue Palmerston, B-1000 Brussels, Belgium · T: +32 (0)2 282 18 25 · M: +32 (0)475 677 519 · F: +32 (0)2 282 18 21 · anne.graf@northsweden.eu · www.northsweden.eu

 

North Sweden är Norr- och Västerbottens direktlänk till EU och arbetar för regionens utveckling. North Sweden is the EU-office for the two northernmost counties in Sweden, and aims to promote the region in the EU.

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Landstingen, Kommunförbundet i Norrbotten, Regionförbundet i Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet.

North Sweden har kontor i Bryssel, Luleå och Umeå.