Nordomatic AB

Energismart automationslösning till Regeringskansliet

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 20:10 CET

Nordomatic har fått i uppdrag av Peab att leverera energismart automationslösning till kvarteret Björnen. Entreprenaden omfattar ca 45 000 kvm kontorslokaler och ingår som en del i Regeringskvarteren i södra Klara i Stockholms innerstad.

I entreprenaden ingår även ombyggnad av Adelcrantzska palatset och dess gårdsmiljöer från 1600-1750-talet som är statligt byggnadsminne sedan 1993.

Kvarteret Björnen ska byggas om och byggas till och renoveras genomgripande invändigt. Rumsindelningen kommer att göras om, ett nytt trapphus ska byggas, nya installationer ska dras och kvarteret ska byggas på med tre våningar. Projektering och installationsarbeten för styr-och övervakningsentreprenad startar första kvartalet 2017.

Byggherre är Statens fastighetsverk och målet är att kvarteret Björnen ska kunna erbjuda god arbetsmiljö och ändamålsenliga, flexibla och funktionella lokaler. I projektet ingår också att Statens fastighetsverk ska fortsätta arbetet med att utveckla området i Klara och bidra till en trygg och attraktiv stadsmiljö med kommersiellt attraktiva butikslokaler mot Drottninggatan..

Framdriften i projektet går att följa på Statens fastighetsverks hemsida:

http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/

Nordomatic har stor erfarenhet av liknande komplexa styr-&övervakningsprojekt som kräver både hög teknisk kompetens och stabil projektledningskapacitet. Detta tillsammans med vårt oberoende gör att vi återigen har fått möjlighet att leverera en öppen och framtidssäkrad tekniklösning.

Kontakt:

Anders Kjellqvist

Affärsområdeschef Entreprenad

anders.kjellqvist@nordomatic.se

072- 223 82 05

Nordomatic levererar miljösmart fastighetsautomation till  Sveriges mest krävande kunder och gör en verklig skillnad för energianvändningen. Kontakta oss på telefon 08-555 797 00 eller besök oss på nordomatic.se

För klimatets skull.