KTC Koncernen

Energismarta lösningar minskar energianvändningen i Riksbyggens huvudkontor

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:02 CET

Gammal teknik i deras huvudkontor har bidragit till att Riksbyggen inte kunnat leva som de lär. Energieffektiviseringsföretaget KTC Control fick i början av året uppdraget att byta ut befintliga styr- och reglersystem till en modern framtidssäker lösning. Genom integrerade och effektiva systemlösningar samverkar nu alla fastighetens system som en helhet. Förutom en säkrare drift har bytet till intelligent styrning gett bättre inomhusmiljö och en energieffektivare fastighet.

Riksbyggens huvudkontor på kungsbron i centrala Stockholm är på 10 våningar och totalt 13700 kvadratmeter och har fram tills nyligen haft ett 20 år gammalt styrsystem, vilket har bidragit till onödig energiförbrukning. I början av 2013 tecknades ett Partnering-avtal mellan KTC Control och Riksbyggen med gemensam målsättning att säkerställa driften och uppnå miljö och energimål med förbättrat inomhusklimat.

”Vi har med hjälp av vår arbetsmetodik FemstegsmodellenTM, innovativ teknik och en helhetssyn på fastighetsautomation fått de olika systemen i Riksbyggens fastighet att samverka, utbyta information och dra nytta av varandra. Det har krävt mycket jobb i ombyggnader av skåp, installera intelligent datoriserad styrning och byta mätare för att enklare mäta och analysera energianvändningen på fler platser, ” säger Ola Nyhage försäljningsansvarig på KTC Control i Stockholm.

Med det nya moderna systemet från KTC finns möjligheter att ta fram nya tjänster för att öka medvetenheten via visualisering av energianvändningen till hyresgäster och besökare. I entrén kommer displayer att monteras under 2014 där bland annat miljöpåverkan, CO2-utsläpp och energianvändning visualiseras.

Riksbyggen har starkt fokus på att minska miljöpåverkan och arbetar konkret med miljöfrågor varje dag; när nya bostäder byggs men också i fastighetsförvaltningen. På grund av gammal teknik har vi inte kunnat leva som vi lär. KTC har stor kunskap och expertis att energieffektivisera fastigheter där människan är i fokus”, säger Roland Thérus drift- och förvaltningsansvarig för Riksbyggens egna fastigheter

Under 2014 kommer KTC Energitjänster tillsammans med Riksbyggens personal arbeta med att optimera fastighetens system och addera energismarta funktioner, som väderstyrning, effektbegränsning och inneklimatkompensering, med målsättningen att minska energianvändningen med minst 20-30 %. En av åtgärderna blir att utnyttja sjökylan från Karlbergskanalen.

”Nu när vi har en modern anläggning kommer vi att använda tekniken i utbildnings syfte. Vi kan nu arbeta med samma teknik som ute på fält i syfte att diplomera drifttekniker, energijägare samt energioptimerare” säger Kjell Berndtsson, energichef på Riksbyggen.

I fastigheten har det totalt installerats cirka 30 st datoriserade undercentraler från KTC av modellen SRD5000 samt cirka 80 st expositions moduler. Under 2014 är det i produkten IMC, som integrerar data och funktioner från fastighetens system, nya tjänster kommer att utvecklas för att möjliggöra visualisering i entrén samt hantera driftövervakning via surfplattor och mobiltelefoner.

Foto från: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Kungsbron21_stockholm_sweden.jpg


KTC-koncernen är ett produkt-, entreprenad- och tjänsteföretag. Vi erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Sedan mitten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka c:a 15 000 fastigheter. 

I koncernens ingår KTC Tech, KTC Control, Manodo, Clayster och Sandö El. Koncernen har över 140 anställda och verksamma över hela Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 120 miljoner kronor.