Scandinavian Homes

Energisnåla hus har framtiden för sig.

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 12:50 CET

Trähustillverkaren Scandinavian Homes i Lysekil har i flera år byggt passivhus i första hand för den Irländska marknaden. Företaget har försäljningskontor och visningshus i Galway på Irland.

Nu satsar man på tillväxt på den norska och svenska marknaden och öppnar försäljningskontor också i Lysekil.

-Inresset för mycket energisnåla hus ökar kraftigt i takt med att energikostnaderna går upp, säger Lars Pettersson , VD i Scandinavian Homes AB.

-Våra passivhus-högprestandahus har ett max. energibehov av bara 10W/m2 på årets kallaste dag. Det motsvarar 65 % längre energiförbrukning för uppvärmning jämfört med traditionellt byggda hus.

-Detta är ett starkt försäljningsargument för oss.

Konceptet bygger på mycket bra isolering, lufttäthet och effektiv ventilation med återvinning.

Passiv värme från hushållsapparater, människor och husdjur samt solinstrålning räcker ofta. Detta är unikt.

-Att investera i ett välbyggt passivhus ger en god avkastning redan från första dagen samt en skön miljö för dem som vistas i huset, säger Lars Pettersson. En annan fördel är att husen inte släpper in buller.

Myterna kring passivhus att fönstren måste vara små och inte öppningsbara avfärdar Lars Pettersson:

-Sanningen är enkel, man kan använda en blandning av fasta och öppningsbara fönster. Stora och små. Det är hela fönstrets U-värde samt antalet fönster som avgör hur stora värmeförlusterna blir.

Att bygga om flerfamiljshus och allmäna lokaler till passiva högprestandahus är ganska enkelt.

Även äldre hus går att renovera och uppgradera till passivhusstandard.

Vårt eget hus på Kungsgatan i Lysekil är ett exempel på detta; en gammal 1800-tals- fastighet med fullgod timmerstomme som fått extra isolering, höprestanda-fönster, ventilation med återvinning och 26st solfångare på taket.

Scandinavian Homes verkar idag på den svenska och irländska marknaden. På Irland är vi marknadsledande på passivhus. Trots hård priskonkurrens av enkla betonghus har vi klarat oss mycket väl och byggt nästan 300 hus.

Stommarna till husen byggs i Lysekil, packas och skeppas till Irland, där lokala hantverkare tar hand om resten.

Lars Pettersson:  Vårt visningshus i Galway har ett energibehov på bara 3,5 W/kvm på årets kallaste dag. Det är näst intill oberoende av köpt energi. Detta har varit vår målsättning hela tiden.

Här hemma i Sverige har vi ett kallare klimat och därmed svårare att uppnå helt energioberoende.

För att ytterligare raffinera passivhuskonceptet experimenterar vi nu med stora solfångare med säsongslagring i vattentankar.

Ett önskemål från många är att göra sig så energioberoende som möjligt i tider då priserna rusar.

Möjligheten finns med ett passiv-högprestandahus.

 

Läs mer om passivhus:

www.passivhuscentrum.se     

www.energieffektivabyggnader.se

www.passivehomes.org  

www.scanhome.ie

Scandinavian Homes producerar energisnåla passiva – högprestanda hus i trä enligt den senaste teknologin kombinerat med den svenska traditionen att bygga hus av trä. Våra trähus är både kostnadseffektiva att bygga och att hålla varma under den kalla årstiden. Våra kunder älskar att bo och leva i sina välbyggda hus. Varje gång elräkningen kommer är den en bekräftelse på att man valt rätt husleverantör.