ScanMont AB

Energisnålt system löser problem med fukt och mögel i krypgrunder

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 08:56 CET

Fukt och mögel som uppstår i krypgrunders bjälklag och murar är ett stort problem för många husägare. Ungefär en tredjedel av alla hus i Sverige är byggda efter konstruktionsprincipen för krypgrunder som innebär att det finns ett luftutrymme som separerar bjälklaget från marken. Av en rapport från Boverket framgår att nästan 40% av alla hus i Sverige har fukt- och mögelskador.  En av de mest utsatta konstruktionerna är krypgrunder. Enligt rapporten är endast ca 77 000 av krypgrunderna i Sverige åtgärdade mot mögelskador.

En trolig anledning till denna låga siffra är traditionellt höga inköps- installationskostnader för avfuktningssystem. Företaget Dry Vent Solutions Scandinavia AB, som kommer från Chalmers School of Entrepreneurship, har dock lanserat en uppfinning som visar att det finns ett helt annat alternativ. Det är ett system med namnet DryZeph som både är energieffektivt och betydligt billigare för husägarna. Den nära kopplingen till Chalmers har möjliggjort ett ingående arbete med simuleringar och systemet finns installerat i ett flertal referensprojekt.

Utvärderingar av projekten ska göras men forskningsresultaten är så lovande att en marknads-satsning inletts tillsammans med företaget ScanMont AB. DryZeph presenteras på NordBygg av ScanMont som tecknat ett distributörsavtal med Dry Vent Solutions. ScanMont har också påbörjat arbetet med att bygga upp ett rikstäckande återförsäljarnät.

Fläktar som drar mindre ström än en glödlampa startar automatiskt vid för hög fukthalt

Ett DryZeph-system består av två givare (en placeras inne i grunden och en utanför) samt styrkort och ett antal fläktar. Antalet fläktar kan variera mellan en till åtta (fyra är ett snittantal) beroende på storleken och utformningen av krypgrunden. Avgörande för antal och placering är ambitionen att få ett jämnt luftflöde i hela grunden med en väl doserad ventilation. Fläktarna är extremt energisnåla och har en energiförbrukning på endast 3 W per fläkt vid normal drift (5 W vid maxeffekt) vilket är mindre än vad en glödlampa förbrukar. Detta kan jämföras med en sorptionsavfuktare som förbrukar ca 800 W, och som ofta rekommenderas för att lösa fuktproblem i krypgrunder.

DryZeph utnyttjar naturliga fysiska förhållanden och det faktum att det är skillnad i temperatur, relativ fuktighet och absolut ånghalt inuti krypgrunden och utanför. Givarna mäter kontinuerligt dessa förhållanden och sänder signaler till styrkortet. När ånghalten är lägre utomhus än i grunden startas fläktarna och för in luft för att sänka fuktigheten, och fläktarna stängs av när luften utanför krypgrunden har en högre ånghalt.

Under utvecklingsarbetet med DryZeph har flödesoptimeringar genomförts med teknikkonsultföretaget Semcon vilket resulterat i att en kunskapsbas byggts upp om hur fläktarna ska placeras mest optimalt för att luftflödet ska bli så effektivt som möjligt.

En affärsmöjlighet för många lokala installationsföretag

Johan Forsén på ScanMont ser mycket positivt på samarbetet med Dry Vent Solutions och möjligheterna att via återförsäljare i form av lokala installatörer nå en bred marknad. 

- Jag är övertygad om att många husägare är medvetna om problemen, men också att de drar sig för att försöka åtgärda dem då man vet att det medför dryga kostnader. De sorptions-avfuktare som rekommenderas av t ex saneringsföretag kan kosta över 40 000 kr och till detta kommer sedan en hög elförbrukning. Nu finns för första gången ett helt nytt teknikalternativ som jag tror kan bli något av ”folkets system” för att förebygga och råda bot på fukt- och mögelproblemen i krypgrunder.

Johan Forsén ser också mycket goda möjligheter att snabbt bygga upp ett återförsäljarnät då DryZeph-systemet innebär en intressant affärsmöjlighet för mindre installationsföretag inom den svenska kyl- och värmepumpsbranschen. 

- Många installationsföretag har en liknande marknadssituation med lågsäsong under vår och sommar. Jag tror därför att många av dessa företag kommer att se en intressant affärsmöjlighet i DryZeph eftersom installationsarbetet utförs under branschens traditionella lågsäsong. Direkt efter NordBygg kommer vi också att intensifiera satsningen för att öka kunskapen om systemet och de reaktioner vi hittills mötts av är mycket positiva, avslutar Johan Forsén.

För mer information kontakta:

Johan Forsén,ScanmontAB, tel: 031-26 00 04, e-post: johan.forsen@scanmont.se

ScanMont AB  är etablerat i Göteborgsregionen, i Partille Kommun och ägs av medarbetarna och Scanoffice OY, en av Nordens största grossister av luft/luftvärmepumpar.