Norrbottens läns landsting

Energistrategier måste ges en internationell solidarisk inriktning

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 14:34 CET

Under tre dagar är framtida energianvändning i fokus i Wels, Österrike där världsenergikonferensen pågår. Här har närmare 900 deltagare från 59 länder diskuterat framtida energilösningar för att säkerställa en framtida hållbar utveckling och tillväxt. Landstingsrådet Kent Ögren är i egenskap av vice president i Assembley of European Regions energigrupp inbjuden som talare under konferensen.

Världens energibehov kommer stadigt att öka i takt med att framförallt länder som Kina och Indien men också U-länderna börjar utveckla sina ekonomier och därmed även välfärden. Under de kommande decennierna förväntas efterfrågan att stiga med 60 %.

I dag är användningen av energi synnerligen skev i ett globalt perspektiv. De rika mer industrialiserade länderna med 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av världens energiresurser. Endast drygt 13 % av förbrukningen baseras på förnyelsebara energikällor och drygt 80 % på fossila bränslen som kol, olja och gas samt resten, ca 7 % på kärnkraft.

- Tillgång och efterfrågan går inte ihop. Kampen om energiresurserna kommer att hårdna. Risken finns också att energi mer tydligt kommer att användas som ett politiskt vapen säger landstingsrådet Kent Ögren i en kommentar. Gasstriden mellan Ryssland och Ukraina är ett tydligt exempel på detta.

- Vi i Sverige, Europa och i den så kallade utvecklade delen av världen måste inse att morgondagens världsordning kräver en mer rättvis fördelning av den viktiga tillväxtkraften energi. Vi måste kunna ge dagens medborgare en god vision för kommande generationer. Det är en fråga om solidaritet men också en fråga om stabilitet i världen. Många av dagens alvarliga globala problem har att göra med energianvändningen. Det mest påtagliga och omdebatterade är naturligtvis förändringarna av klimatet genom den så kallade växthuseffekten som de flesta menar beror på förbränning av framför allt kol, olja och gas. Får vi inte bukt med utsläppen leder det till dramatiska förändringar i våra och framförallt kommande generationers livsvillkor fortsätter Kent Ögren.

Slutsatsen enligt Kent Ögren är att Norrbottens, Sveriges och EU:s energistrategier måste ges en internationell solidarisk inriktning, där utbyte och support med know-how och forskning, energisparande och målmedveten satsning på uthålliga och förnyelsebara energikällor är viktiga ingredienser.

Ytterligare upplysningar:
Landstingsrådet Kent Ögren tel 070-528 71 92