Lifecap AB

Energiterapi kan klargöra vad som hämmar dina framsteg.

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 16:22 CEST

Energiterapi har kopplingar till det österländska sättet att se på hälsa. Det bygger på att vi själva kan påverka vårt mående och på att det sätt vi ser på vår historia är avgörande för hur vi mår idag. Du kan må bra även om du har en fysisk sjukdom. Du kan må dåligt trots att du av västerländska läkare har konstaterats vara frisk. Bara om du vågar titta på dina ursprungliga sår och är tillräckligt motiverad, d.v.s. du verkligen brinner för att förbättra din situation idag, kan jag rekommendera energiterapi.

En energiterapeut har själv, i egenterapi, gått igenom en rad av sina egna tidiga ogynnsamma programmeringar. De har en gedigen terapeututbildning och tar sin klient ut på djupt vatten. Grundtanken är att erfarenheter i klientens historia speglar resultaten och måendet idag. Känslomässigt jobbiga utflykter till barndomen kan vara lösningen på den grundläggande destruktiva tanken, som gör bättre resultat i nuet möjliga.

Energiterapeuter använder metoder som tar dig tillbaka till den situation där den ursprungliga blockeringen uppstod. Det betyder att du får möta det ursprungliga sår som gjorde att du bestämde dig för att plantera en begränsad tanke om dig själv i ditt medvetande. Ofta hittar vi de här tillfällena i situationer där vi samspelat med nära och kära som dömt oss på olika sätt. Tillvägagångssättet är jobbigt men effektivt. Det energiterapeuten gör är att vägleda klienten i sökandet efter ursprungsproblemet, och att hjälpa klienten att hitta nya sätt att förhålla sig till detta.

Nedan förmedlas några rader om energiterapi som författas av vår avgångsklass energiterapeuter 2007:

"VARFÖR ENERGITERAPI

Vår strävan är att hjälpa människor att få balans och vår utgångspunkt är holistisk d.v.s. vi har en helhetssyn på människan som biologisk varelse. Kropp och själ hör ihop och vi arbetar både med kroppen, tanken och känslan.

Att det ibland räcker att hålla om någon för att ge kraft, tröst och vila känner de flesta till.

Men egentligen är vi alla också mer eller mindre medvetna om energierna runt om oss, vårt språk vittnar om det. Vi talar om att växter, djur och människor har livskraft. "Att vi inte har någon energi" när vi känner oss låga, oinspirerade eller kraftlösa. Vi säger att stämningen i rummet är tryckt eller välkomnande, kan känna in om folk har bråkat eller om det ligger förväntan i luften. Vi "laddar batterierna" eller blir "utbrända".

Från fysiken vet vi också att energi inte förstörs utan omfördelas eller omvandlas.

Energimedicin är inget nytt, livsenergi-begreppet har funnits i tusentals år. Inom traditionell kinesisk medicin och i indiska filosofier är det en självklarhet. För Sydamerikas Inkafolk var tunga och lätta energier en del av livet.

Människor och djur har ett stort behov av fysisk kontakt, barn eller djurungar blir hämmade i sin utveckling om de inte får beröring. Beröring frisätter också oxytoxiner som är rogivande. Massage lossar spänningar och är en fokuserad form av beröring.

Kroppen har minne, den glömmer inte. Sorg, smärta, ilska och glädje lagrar vi fysiskt. Spänningar sätter sig i kroppen, lagras i våra celler och muskler.

Som energiterapeuter kan vi lossa spänningar genom massage, vägledda meditationer och energibalansering.

- Vi hindras inte av tankens motstånd, vi kommunicerar direkt med kroppen.

- Vi har verktyg som kan starta en läkningsprocess.

- Vi kan frigöra blockeringar, ge avslappning och förstärka kroppens självläkande förmåga.

- Vår styrka är helhetssynen.

- Vår utbildning har kognitiv grund så vi kan möta människor både mentalt och fysiskt med förståelse för de processer som kan starta när det som tryckts ner kommer upp till ytan.

- Vi tror på möjligheten till förändring genom egen kraft och vill hjälpa människor till självhjälp.

Varför inte prova de möjligheter vi kan ge?

Energiterapeuterna diplomerade LifeCap Lindormsnäs 2007-11-25

Ann-Christin, Eva, Sandra, Camilla, Eddie och Agneta".

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla terapeuter och caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se