Bixia

Energiwebben sänker dina elkostnader

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 09:09 CET

Elhandelsbolaget Bixia lanserar nu ett verktyg för energieffektivisering på sin hemsida. Syftet är att skapa förståelse för sin elanvändning och ge förslag på lösningar på hur man kan minska sin elanvändning och spara både pengar och miljö.

Genom att gå in på www.bixia.se/energiwebben kan alla få hjälp med att sänka sin elanvändning och elkostnader.

Både för dig som bor i villa eller i lägenhet

Man lägger lätt in sina grunduppgifter som förbrukning, uppvärmningsmetod, bo- och biyta, tekniska apparater etc. Värdena resulterar i en nulägesanalys presenterade i tre parametrar: KWh, kr och CO2 och visar tydligt vad man kan spara per år.

- Tanken är att man ska lära känna sin elanvändning och lära sig vad i hemmet som drar mest el. När ”energibovarna” är identifierade får man tips på åtgärder på hur man kan sänka sin elanvändning, berättar Jenny Johnson, chef marknad och varumärke på Bixia.

Små förändringar kan ge stora besparingar

Energiwebben är pedagogiskt upplagd och ger möjlighet att sätta egna mål för hur mycket man kan och vill minska sin elanvändning. Genom förhållandevis små förändringar i sina vanor och beteende, kan man spara både hundralappar och tusenlappar

- Man kan laborera med hur mycket pengar man kan spara om man till exempel duschar två minuter mindre per dag, berättar Jenny Johnson.

Vad händer om du producerar egen el?

-Vi har lagt in en funktion så att man kan se vad som händer i kalkylen om man producerar sin egen el genom till exempel solceller och även hur det går till när man får ett överskott, som vi på Bixia självklart köper tillbaka , säger Jenny Johnson.

Nationella energimål

Sverige har satt upp nationella energimål som ska vara uppfyllda år 2020 för att klara framtida energiförsörjning utan att förstöra miljön. De definieras enligt följande:

>        40 % lägre utsläpp av växthusgaser

>        50 % ökad generering av förnybar energi

>        20 % effektivare energianvändning

>        10 % förnybar energi inom transportsektorn

Bara två sätt att minska miljöpåverkan

- För oss på Bixia finns det bara två sätt att minska miljöpåverkan – att använda energin så effektivt som möjligt och att bygga ut den närproducerade elen. Därför vill vi inspirera människor att använda elen på ett klokare sätt. Vi tjänar alla på en minskad elanvändning, avslutar Jenny Johnson.

För mer information, kontakta gärna

Jenny Johnson, chef marknad och varumärke, 070-676 83 09

Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Bixia AB är ett fristående elbolag med nio delägare: Tekniska Verken i Linköping AB, Växjö Energi AB, Mjölby Svartådalen Energi AB, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Sandviken Energi, Nässjö Affärsverk AB, Borgholm Energi AB, Oxelö Energi och Sandviken energi. Koncernen har totalt 18 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm.

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och har ca 300 000 kunder med en omsättning på cirka 3,8 Mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad och småskalig energiproduktion och är det elhandelsbolag som köper in mest närproducerad el från cirka 600 anläggningar. www.bixia.se