MedCap AB

Engångsintäkt i Unimedic om 1,9 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 09:11 CEST


MedCap AB (publ)s dotterbolag Unimedic har avslutat en prisförhandling med retroaktiv verkan med en stor kund. Avtalet innebär att priserna till kunden justeras från den första januari 2009. Ordrar lagda under 2009 med de gamla priserna kommer därmed kompletteras med en extra faktura som kompenserar Unimedic för mellanskillnaden mellan de nya och de gamla priserna. Totalt innebär detta en engångsintäkt om cirka 1,2 MSEK.

Vidare erhåller Unimedic en kompensation om 0,7 MSEK som kompensation för andra historiska kostnader som Unimedic haft i samband med leveranser till kunden i fråga. Totalt uppgår därmed engångsintäkten i samband med uppgörelsen till 1,9 MSEK. Engångsintäkten kommer påverka resultatet i Unimedic positivt i första kvartalet 2009/2010 med detta belopp.

Över en tolvmånadersperiod framåt, med start 1 juli 2009, innebär uppgörelsen att Unimedics intäkter från kunden i fråga ökar med cirka 2,7 MSEK baserat på bedömda volymerna för kommande 12 månadersperioden.

"Det är med stor glädje jag konstaterar att vi efter ca ett års diskussioner kommit till en överenskommelse. Vi fortsätter att arbeta hårt för att successivt utveckla Unimedic till en fullservice leverantör för att även i framtiden vara den bästa samarbetsparten för produktägare inom flytande läkemedel. Uppgörelsen är också ett kvitto på att kunden i fråga uppskattar Unimedics arbete och ser långsiktigt på relationen." säger Karl Tobieson, VD MedCap.
Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se bengt.julander@linc.se www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.

Bengt Julander, styrelseordförande
Mobil +46 703 19 59 09
e-post

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan