KFUM Sverige

Engagemangsguider inom KFUM Sverige guidar unga in i föreningslivet

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 14:24 CET

Projektet Engagemangsguider handlar framförallt om att engagera unga människor som aldrig tidigare varit i kontakt med föreningslivet. Att ge alla, oberoende av ursprung, intresse, sexuell läggning eller funktionalitet, möjlighet till en meningsfull fritid. Projektet genomförs inom KFUM Sverige, tillsammans med fyra lokala KFUM-föreningar; KFUM Göteborg, KFUM Umeå, KFUM Skellefteå och KFUM Norrköping.

Man måste få veta vad som finns att göra och var man kan engagera sig. Om man inte vet så kan man heller inte ta del av möjligheterna. Det är inte alla ungdomar som på ett traditionellt sätt eller självmant söker sig till föreningslivet men det betyder inte att viljan eller behovet av engagemang är mindre. Engagemangsguidernas viktiga uppgift är att informera unga människor om alla de möjligheter som faktiskt finns inom föreningslivet på respektive ort.

”I grunden handlar det om att ta ansvar. Att möjliggöra för alla som vill ta del av det civila samhällets organisationer och föreningar. Det spelar en viktig roll för delaktigheten i samhället. Därför är det viktigt att alla som vill har möjlighet att engagera sig oavsett kön, identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning”, säger Caroline Daly, projektledare för Engagemangsguiderna inom KFUM Sverige.

Mer information om KFUM Sverige finns på www.kfum.se.
Följ Engagemangsguiderna på Facebook, sök på ”Engagemangsguider KFUM Sverige”. 

För mer information:
Caroline Daly                                     
Projektledare
KFUM Sverige
+46 (0)8 677 30 11 (vxl 00)
caroline.daly@kfuk-kfum.se
www.kfum.se PG: 90 1855-7
Skeppsbron 28 (Box 2054) 103 12 Stockholm

Vi erbjuder mötesplatser och skapar mening för både stunden och framtiden - utifrån ledorden Body, Mind & Spirit. KFUM kallas globalt för YWCA och YMCA och involverar 70 miljoner människor i över 130 länder. I Sverige har vi nästan 60 000 medlemmar som engagerar sig i idrotter, scouting, fritidsgårdar, lägerverksamhet, musik, kultur, internationellt utvecklingssamarbete mm. KFUM Söder Fryshuset i Stockholm är vår största lokalförening.