Rooseum

Engagerande konst - Lyn Löwenstein i samtal med Suki Ali

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:13 CEST

Söndag 31 oktober kl.15 - Lyn Löwenstein i samtal med Dr Suki Ali, London School of Economics and Political Science.

Det tredje föredraget i serien "Engagerande konst" är ett samtal mellan den brittisk-tyska konstnären Lyn Löwenstein och Dr Suki Ali, som undervisar i Gender and Social Theory vid Department of Sociology vid London School of Economics and Political Science. Föredragsserien behandlar konst som på ett konstruktivt sätt förhåller sig till och kommunicerar med olika sociala sammanhang, med syfte att skapa nya perspektiv på aktuella frågeställningar.

Lyn Löwenstein har i sin konstnärliga praktik intresserat sig för att utforska möjligheterna i ogynnsamma eller marginaliserade positioner.. För närvarande arbetar hon med ett nytt projekt till Rooseums konstprogram "År 2052 kommer Malmö inte längre vara ''svenskt''", till vilket hon och ytterligare tre konstnärer har inviterats att utarbeta projekt relaterade till kulturell mångfald. I sitt projekt "Making the World Smaller" ser Lyn Löwenstein närmare på fenomenet migration ur en såväl konkret som metaforisk synvinkel. Projektet kommer bland annat att utmynna i en alternativ guidebok till Malmö som presenteras under våren 2005.

Under söndagens föredrag samtalar Lyn Löwenstein med Dr. Suki Ali, som i sin forskning fokuserat på samspelet mellan genus, sexualitet, etnicitet och klass-tillhörighet. Samtalet kommer bland annat att beröra frågor som: Hur kan konst fungera som en plattform och mekanism för att aktivt synliggöra några av Malmös många invånare med en annan kulturell bakgrund än svensk? Kan och bör konst stimulera till förändringar av hur kulturell skillnad representeras? Vilket utrymme finns det för konstnärer att gestalta och influera framtiden?

Föredraget genomförs på engelska. Fri entré!

"Engagerande konst" organiseras i samarbete med British Council i anknytning till "Beyond Multiculturalism" i Malmö den 26-28 oktober.

"År 2052 kommer Malmö inte längre vara ''svenskt''" genomförs med stöd från Nordic Institute for Contemporary art - NIFCA, Stiftelsen framtidens kultur samt Nordisk Kulturfond.

För ytterligare information, vänligen kontakta Rooseum tel. 040-12 17 16, eller office@rooseum.se

Nästa utställning på Rooseum: "Whatever happened to Socialdemocracy?" (grupputställning), 29 januari - 10 april 2005.

AVSÄNDARE
info@rooseum.se
www.rooseum.se

INFORMATION
Rooseum tel. 040-12 17 16, eller office@rooseum.se