ReadSoft

Englands snabbast växande rekryterings-företag väljer ReadSofts datafångst

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 10:02 CEST

Ett av Englands största rekryteringsföretag, Options Employment Group Ltd, har investerat i ReadSofts teknologi för automatisk datafångst. Programvaran FORMS kommer accelerera interna informations-och attestflöden inom företaget och installationen utförs i samarbete med amerikanska Hyland Software. Värdet av den totala installationen är drygt 7 Mkr. En betydande del av investeringen omfattar ReadSofts programvara samt tjänster.

Företaget Options Employment Group har en stark position på den engelska marknaden med 60 kontor över hela England, Skottland och Wales. Med en så utspridd affärsverksamhet är kvalitets- och tidsvinster avgörande för att på bästa sätt hantera affärskritiska dokument. Med ReadSofts teknologi kommer hanteringen av all tidsrapportering att centraliseras vilket innebär ett stort steg framåt för Options. FORMS kommer att tolka all scannad information som godkänts på de olika kontoren varpå lönelistor och utbetalningar kan processas från en och samma plats. För att ytterligare höja effektiviteten bifogas en elektronisk bild av tidsrapporteringen med den faktura som sedan skickas för betalning. Detta möjliggörs med samarbetspartnern Hyland Softwares dokumenthanteringssystem, OnBase. Bland en lång rad av kundfördelar kan omnämnas: förkortade ledtider, snabbare rapportering och fakturering, omedelbar tillgång till elektroniska bildarkiv, undanröjande av pappersarkiv, modernare informationsflöde. Sammantaget erbjuder detta betydande besparingar för Options Employment Group.

"Vår nya affär med Options Employment Group stärker vår position som leverantör av ledande datafångstlösningar för strukturerad information. Kunden kan snabbt räkna hem investeringen och räknar med att använda teknologin för att processa även andra sorters dokument, utöver tidsrapportering. I tillägg kan nämnas att Options utsetts till Englands 16 snabbast växande företag av tidningen The Times. Vi är glada att vara nummer ett på Options lista, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

Finance Direktör John English kommenterar varför Options valde ReadSoft:
"Options Employment har upplevt en enorm tillväxt under de senaste två åren, trots en tuff marknad. Nu arbetar vi hårt för att stärka vår position ytterligare. ReadSoft och Hyland Software valdes efter en mycket noggrann urvalsprocess då de bäst kunde möta våra krav med väl etablerade och erkända produkter, FORMS och OnBase. Det nya samarbetet möjliggör omvälvande förändringar för våra affärsprocesser vilket kommer att förbättra både interna rutiner och ytterst föra med sig bättre service till våra kunder, avslutar John English.

För mer information kontakta:

ReadSoft AB Options Employment Group Ltd.
Jan Andersson, VD ReadSoft, John McNally,Chairman
Tel: 0708 – 37 66 00 eller + 44 (0) 2088148999
Olof Engvall, Informationschef info@optionsemployment.com
Tel: 0708 – 37 66 70 www.optionsemployment.com
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft - ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

Om Hyland Software - Hyland Software, Inc. utvecklar OnBase, ett ERP-system (enterprize Resource Planning) som erbjuder ett fullt spektrum av flöden för att hantera dokument via ett webb-gränssnitt. Över 3400 företag och organisationer världen över använder OnBase för att strömlinjeforma sitt informationsflöde, sänka kostnader och göra information och data tillgänglig för anställda, partners och kunder. Besök www.onbase.com för mer information.