Sectra AB

Englands största vårdkonsortsium satsar på IT-lösning från Sectra

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:55 CEST

Sectra fortsätter att växa i Storbritannien och har tecknat avtal med Barts Health NHS Trust i London, Englands största vårdkonsortium. Barts Health NHS Trust har valt Sectra som leverantör av radiologiskt IT-system (PACS) och ett gemensamt leverantörsoberoende bildarkiv (VNA). Avtalet löper över tio år. 

Barts Health NHS Trust består av sex sjukhus och har ett upptagningsområde som omfattar över 2,5 miljoner av Londons invånare.

Sectras IT-lösning kommer att öka tillgängligheten och förenkla kommunikationen av medicinska bilder inom och mellan sjukhusen vilket underlättar radiologernas dagliga arbete och bidrar till en effektivare och bättre vård. Dessutom bidrar lösningen till kostnadsbesparingar tack vare en ökad möjlighet att dela resurser mellan sjukhusen.

Avtalet omfattar Sectras IT-lösning för hantering av digitala röntgenbilder (Sectra PACS) och Sectras VNA-lösning för långtidslagring av bilder som knyter samman sjukhusens lokala bildarkiv till en gemensam infrastruktur. Därmed får sjukhusen ett effektivare arbetsflöde. I avtalet ingår också Sectras system för hantering av stråldoshistorik, Sectra DoseTrack.

Denna information är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 Juni 2013, kl 08:30.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD, och chef för Sectras affärslinje Radiology IT, 0708 23 56 10
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra

Sectra utvecklar och säljer IT-system och tjänster för röntgen-, mammografi- och ortopedkliniker. Över 1 400 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 70 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com