Politiska partiet Enhet

Enhet konkretiserar sin politik i nytt partiprogram

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 10:17 CEST

Ett nytt partiprogram är framtaget i partiet Enhet där visioner om ett fredligt och hållbart samhälle konkretiseras i olika ståndpunkter som berör individen, samhället och miljön.

Enhet är ett politiskt parti som funnits i 23 år och medverkat i samtliga riksdagsval sedan dess.  Nu har ett nytt partiprogram antagits, och genom det har Enhet tagit ett nytt viktigt steg för att bli ett alternativ i svensk politik.

Partiprogrammet är på 29 sidor och genomsyras av en helhetssyn som omfattar individen, samhället och miljön. Några axplock:

Enhet vill införa en basinkomst för alla, vilket skulle ge människor en ekonomiskt grundtrygghet och ersätter dagens system med en djungel av bidrag som trots det lämnar många utan trygghet. 

Enhets politik karaktäriseras av en attityd- och motivförändring. Skolan skulle förändras i grunden, från att vara en plats av stress och konkurrens till en plats av kreativitet och glädje. 

Sjukvården förändras till att förstärka friskvård - där vi lär oss stödja kroppens självläkande krafter. 

Det  ekonomiska systemet vill Enhet förändra så att spekulation, tillväxt och girighet byts ut till ett  tänkande där vi tjänar varandra istället för att tjäna på varandra. Ett nytt skattesystem som minskar skatt på arbete och kreativitet och istället beskattar användning av naturresurser, mark, energi och ekonomisk spekulation. En tillväxtekonomi på en planet med begränsade resurser är omöjligt. 

En ekologisk hållbarhet som leder till att vi inte överutnyttjar jordens resurser. 

Enhet vill att Sverige genast tar hem sina soldater från Afghanistan och istället för krig bidrar till fred. 

Partiprogrammet kan läsas i sin helhet på Enhets hemsida. Direktlänk:  http://enhet.se/partiprogram

Enhets partiprogram ska vara ett levande dokument. Därför beslöt årsmötet i mars att partiprogrammet kontinuerligt kommer uppdateras av en tillsatt arbetsgrupp. 

För mer information:

Enhets hemsida http://www.enhet.se/

Krister Segergren, Språkrör: 070 364 79 21, krister.segergren@enhet.se

Sanna Nova Emilia, Språkrör: 073 771 07 70, sanna@enhet.se

Sara Widén, Ordförande i Enhets styrelse:  073 642 67 69, sara.widen@enhet.seEnhet är ett politiskt parti som formulerar en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltingsa grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för Enhet är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.