Politiska partiet Enhet

Enhet – ny valmöjlighet till kommunfullmäktige i Vingåker

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 07:58 CEST

Johanna Hagberg och Pernilla Hagberg kandiderar till Vingåkers kommunfullmäktige för Enhet.

I Vingåker går de till val med ett tio punktersprogram med fokus på ett samhälle på människans och naturens villkor.

Pernilla Hagberg säger att Enhet känns som ett äkta parti där miljöfrågor och naturen verkligen är viktiga och där människans inneboende potential och drivkrafter uppmuntras. Pernilla vill även att vi tillsammans skapar ett medmänskligare samhälle.

Johanna Hagberg lyfter frågan om hemtjänsten och äldreomsorgen.

Pernilla som tidigare var aktiv miljöpartist känner nu att hon har hittat ett parti där åsiktsfrihet och yttrandefrihet råder.

Enhet kandiderar till riksdagen och i 15 kommuner utöver Vingåkers kommun.

”Det är glädjande att så många vill engagera sig i kommunalpolitiken för Enhet. Många kommuner har tillkommit den senaste månaden och ytterligare kommuner är på gång när vi nu är i valrörelsens slutspurt” berättar Sara Hamidi Widén, ordförande i Enhets styrelse.

För mer information kontakta

Pernilla Hagberg, Kommunfullmäktigekandidat för Enhet i Vingåker pernilla.hagberg@yahoo.com

Sara Hamid Widén, Ordförande i Enhets styrelse sara.widen@enhet.se

Martin Larsson, Språkrör martin.larsson@enhet.se 070-644 0151

Bilaga: Valmanifest för Enhet i Vingåkers kommun.

Enhets hemsida http://enhet.se/kommunval/

Hur man röstar i kommunval utan färdigtryckta valsedlar: https://www.youtube.com/watch?v=KAMAb92MSyI&list=UU1dEO6mh_6L1ClxUDYbiODw

_________________________________________________________________________

Valmanifest för Enhet i Vingåkers kommun

Ett samhälle på människans och naturens villkor

Enhets Tio-punktsprogram för Vingåkers kommun.

En kommun;

1.  Där människor möts i deras livssituation på ett medmänskligt sätt.

2.  Där tid för mänskliga möten ges inom all kommunal verksamhet som t ex äldreomsorgen.

3.  Där barnkonventionen är överordnad vid beslutsfattande där barn är berörda.

4.  Där kreativitet och nytänkande uppmuntras.

5.  Där lokalsamhällen stärks och utvecklas genom t ex byaråd.

6.  Där handel och samarbete sker lokalt vilket stärker det lokala näringslivet.

7.  Där vi tillsammans söker meningsfull sysselsättning för alla samhällets medborgare.

8.  Där mer närodlad och närproducerat mat serveras i kommunen.

9.  Där naturen skyddas mot exploateringen och där ingrepp i naturen minimeras.

10.  Där människan och naturens villkor styr vilka beslut som tas.


Enhet är ett parti som för politik på människans och naturens villkor. Grunden vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för arbetet är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.