Politiska partiet Enhet

Enhet ställer upp i EU-valet 2014

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 07:18 CEST

Enhet ställer för första gången upp i valet till Europaparlamentet. En av anledningarna till att Enhet väljer att gå ut med ett valmanifest i EU-valet är att de vill höja valdeltagandet och därmed öka demokratin i EU.

Enhet anser att Sverige snarast bör lämna EU och att ett annat slags samarbete i Europa skapas. Så länge som Sverige är medlem i EU vill Enhet arbeta för att förbättra unionen inifrån.

Enhet är som parti valbart i valet till Europaparlamentet 25 maj. I Enhets valmanifest tas det upp flera punkter varav två är en minskad detaljstyrning över medlemsstaterna och en utvecklad och fördjupad demokrati där beslutsfattande sker så nära de människor som berörs som möjligt.

Samarbete anser vi ska bygga på ömsesidig respekt för varje lands integritet, kultur och speciella förutsättningar. Vårt förslag att nå dit är att behandla människor, djur och natur med största respekt. Vi anser att vi behöver prioritera människors välmående och behov och den ekologiska balansen framför materialism och ensidig ekonomisk tillväxt. Samarbeten behöver utvecklas för att vi tillsammans ska kunna ta ansvar för vår gemensamma livsmiljö. En gemensam etisk och moralisk grund som överbryggar motsättningar anser vi är nödvändig för att utveckla djupare samarbeten.” står skrivet i valmanifestet.  

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 7 maj och pågår till och med valdagen den 25 maj.

För mer information:

Annika Wesche, kandidat till Europaparlamentet och språkrör för Enhet annika.wesche@enhet.se

Georg Svensson, kandidat till Europaparlamentet och styrelseledamot georg@enhet.se 

Martin Larsson, språkrör för Enhet martin.larsson@enhet.se

Krister Segergren, språkrör för Enhet krister.segergren@enhet.se

Agneta Oreheim, språkrör för Enhet agneta@enhet.se

Sara Hamidi Widén, ordförande i styrelsen sara.widen@enhet.se

Anders Axner, vice ordförande i styrelsen anders.axner@enhet.se 

www.enhet.se

Enhets valmanifest för Europaparlamentet: http://enhet.se/download/infomaterial/Enhets%20valmanifest%20till%20Europaparlamentsvalet%2025%20maj%202014.pdfEnhet är ett parti som för politik på människans och naturens villkor. Grunden vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för arbetet är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.