Politiska partiet Enhet

Enhet ställer upp i Norrköpings kommunval 2014

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2014 11:57 CEST

Enhet ställer för första gången upp i Norrköpings kommunalval hösten 2014. Målet för Enhet i Norrköpings kommunval är att skapa ett ännu vänligare, mänskligare och mer medmänskligt Norrköping där det ska kännas enkelt och gott att leva och där alla invånare har sina basbehov tillgodosedda.

Arbetet med att skapa ett lokalt politiskt program som Enhet kan föra in i Norrköpings kommunfullmäktige i höst är klart och presenteras i Norrköping söndagen den 25 maj.

”Enhet menar också att visioner är nödvändiga för utvecklingen. Vi behöver veta vart vi vill nå för att förstå vilka beslut vi behöver fatta för att komma dit”, berättar Gunilla Wigertz som är en av Enhets kandidater till Norrköpings kommunfullmäktige. 

Enhets visioner för Norrköping innebär bland annat att vi lever i en kommun där vägen och målet är vänlighet, medkänsla och livskvalitet. Kommunens politiker och tjänstemän lyssnar på sina medborgare - även mellan valen - och samverkar för konstruktiva lösningar och undviker att fastna i ideologiska låsningar.

För mer information:

Gunilla Wigertz, Kandidat Norrköpings kommunfullmäktige och riksdagskandidat gunilla.wigertz@enhet.se

http://enhet.se/kommunval/norrkoping/

https://www.facebook.com/groups/367255160063510/

Enhet är ett parti som för politik på människans och naturens villkor. Grunden vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende. Målet för arbetet är en värld i balans och harmoni, både för jorden som helhet, vårt samhälle och inom varje enskild individ. Enhet är en ingång till en ny politik för ett medmänskligt samhälle och samverkan med andra bortom egoism och särintressen.