Politiska partiet Enhet

Enhet vill förändra mineralpolitiken

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 13:57 CEST


Regeringen, genom Näringsdepartementet, kom idag med sitt beslut angående nickelutvinningen i Rönnbäck. Där tar man ställning att riksintresset mineralnäringen ska väga tyngre än riksintresset rennäringen och det samiska folket och dess kultur, som dessutom är skyddad med urminnes rätt, alltså internationellt erkända urfolksrättigheter. Beslutet är fattat
i fallet med den planerade storskaliga gruvexploateringen i Rönnbäck, som planeras på samernas åretruntmarker, utanför Hemavan, Tärnaby. Ett projekt som drivs av ett konkursmässigt
bolag som är under ekobrottsutredning samt har handelsstoppats på börsen.

Detta beslut innebär i praktiken att man ser rennäringen och hela det samiska folket ur ett strikt ekonomiskt perspektiv och låter exploaterande bolag få företräde till marken, där samer levt i alla tider. Detta är ett principiellt viktigt beslut för hela det samiska folket och går emot alla konventioner om urfolksrättigheter. Samer är ett folk, vilket också står skrivet i Sveriges grundlag.

Ännu en anledning till varför de enbart vill prata om rennäring är att då kan de prata om s.k. "samexistens" för då kommer exploatören med tekniska lösningar som stängsel, tunnlar, transporter av renar och "kompensation och ersättningar" - men då kringgår de hela biten kring urfolksrättigheter. De vill, för gruvbolagens skull, undvika att se frågan ur ett helhetsperspektiv.

Utöver detta, drabbas ekosystemet naturligtvis mycket hårt. All gruvverksamhet innebär utsläpp av giftiga kemikalier. Det har den senaste tiden väldigt tydligt visat på flera ställen. Området i Rönnbäck som ska brytas är lika stort som Stockholm innerstad.

Det läggs fram från gruvlobbyn och våra politiska företrädare att denna verksamhet innebär fler jobb och ökat välstånd för det svenska folket. Med världens i särklass lägsta skatt på uttag av mineraler och en näring som i allt större utsträckning använder sig av robotar och där personalen utgörs av ingenjörer, säger det sig självt att finanserna hamnar i privata utländska bolag.

Den svenska mineralpolitiken är något Enhet absolut vill förändra!.

Det är av högsta intresse för oss att förändra vårt samhälle i en mer hållbar riktning. Det får helt enkelt vara nog nu. Med vårt förslag av landskatt, får vi till denna förändring på djupet och på alla plan. Det menar vi är framtiden.

För mer information:

Enhets hemsida http://www.enhet.se/

Krister Segergren, Språkrör: 070 364 79 21, krister.segergren@enhet.se

Richard Danilda, styrelseledamot: 076 345 74 55 richard.danilda@enhet.se


Enhet är ett politiskt parti som formulerar en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse av alltings grundläggande enhet och ömsesidiga beroende.