Näringsdepartementet

Enhetlig finansiering av Transportstyrelsen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 15:00 CEST

Regeringen har i dag antagit en proposition om avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Förslaget innebär att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak nu kommer att finansieras på ett enhetligt sätt oberoende av trafikslag.

Redan när de tidigare verksamheterna flyttades över i en ny gemensam myndighet, Transportstyrelsen, aviserades att förändringar skulle ske för att nå en enhetlig princip mellan vad som skulle finansieras med avgifter och vad som skulle finansieras via skatt. Förslaget ökar dessutom möjligheten att effektivisera myndighetens verksamhet, tillvarata samordningsfördelar och tillämpa ett trafikslagsövergripande perspektiv. För att åstadkomma detta föreslås ändringar i ett antal lagar.

Propositionen innebär en möjlighet för den myndighet regeringen delegerar till att ta ut avgifter och avgöra avgiftsnivån. I vissa fall är det bara fråga om förtydliganden av befintliga bemyndiganden. Dessutom lämnas förslag på överföring av Arbetsmiljöverkets tillsynsuppgifter enligt arbetstidsbestämmelserna inom delar av transportområdet. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

- Det är positivt att vi nu får en enhetlighet inom transportområdet när det gäller betalningsansvaret för medborgares och företags individuella nyttjande av insatser från Transportstyrelsens verksamhet. Ur ett medborgarperspektiv innebär förslaget inga större skillnader mot i dag. Ur ett företagarperspektiv är det viktigt att tillsyn sker med kvalitet och tillit, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Kontakt:
Caroline Karlsson
Pressekreterare
0707 37 41 26