LO

Enig LO-styrelse bakom Transportarbetareförbundet

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 14:58 CEST

Transportarbetareförbundet har varslat om arbetsnedläggelse och blockad av arbete vid landets flygplatser från den 11 oktober 2004. Konfliktåtgärderna är omfattande och har ett enda syfte, att tvinga flygarbetsgivarna till verkliga förhandlingar och ett nytt avtal.

LOs styrelse har under måndagen diskuterat situationen och Transportarbetareförbundets varsel. LOs styrelse noterar att konflikten kommer att få allvarliga konsekvenser för tredje man men konstaterar samtidigt att ansvaret vilar helt på Flygarbetsgivarna som envist hävdat kravet på försämrade villkor för personal anställd av SAS.

På arbetsmarknaden har parterna under våren genomfört en avtalsrörelse med i de flesta fall 3-åriga avtal på nivåer som stämmer både med människors krav på reallöneökningar och med de samhälleliga ekonomiska förutsättningarna. Flygarbetsgivarnas motstånd mot en rimlig uppgörelse med Transportarbetareförbundet innebär att de i slutet av årets förhandlingsperiod riskerar att skapa en oreda som kan komma att omfatta långt fler än flygbranschen.

LOs styrelse var helt eniga i bedömningen av förhandlingsläget. Flygarbetsgivarnas bud innebär stora risker. LOs styrelse anser att avtalen inom flygsektorn självklart ska vara på en nivå med övriga avtal säger LOs avtalssekreterare Erland Olauson i en kommentar.

För mer information kontakta LOs pressinformation

Gunilla Lundén
Presschef & chef för arbetsutskottets kansli
Landsorganisationen i Sverige
08-796 26 05
070-521 31 16