Svenska kyrkan

Enig revisionsgrupp lägger förslag till kyrkohandbok

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 17:42 CET

Revisionsgruppen för kyrkohandboken har idag avslutat sitt sista sammanträde. Slutförslaget till reviderad kyrkohandbok överlämnas till kyrkostyrelsen senare i vår. 
– Vi har nu arbetat fram ett förslag till kyrkohandbok för hela Svenska kyrkan, en bruksbok med stor spännvidd som ska fungera väl i såväl katedralen som i kapellet. Vi tycker att vi lägger fram ett bra förslag, som hela gruppen står bakom, säger revisionsgruppens ordförande, biskop emeritus Esbjörn Hagberg.

– Revisionsgruppen har tittat närmare på alla synpunkter, och allt har prövats, säger Esbjörn Hagberg. Det har varit högt i tak, inspirerande och samtidigt ett oerhört ansvarsfullt arbete att ta vara på synpunkter och göra det bästa av att människor önskar helt olika saker. Kritiken har varit viktig att lyssna till, och visar att många är engagerade i detta.

Esbjörn Hagberg betonar att handboken ska överensstämma med Svenska kyrkans tro, lära och liv, och gestalta de olika traditioner som finns i kyrkan.

– Alla församlingar ska känna att kyrkohandboken är deras, och vårt uppdrag har varit att säkerställa en teologisk och uttrycksmässig spännvidd. Ingen kan tycka om allt, men det ska finnas tillräckligt mycket att tycka om för alla.

– Jag vill understryka att kyrkohandboken måste inrymma stor variation, säger Catharina Nyström Höög, språkprofessor och ledamot i revisionsgruppen. Språket styrs av den situation man verkar i, och här ska det fungera i många olika situationer. Vi har arbetat igenom texterna ända ner på skiljeteckensnivå.

Vägvalen har även i fråga om musiken i kyrkohandboken handlat om helheten i relation till mångfalden. Organisten Andreas Söderberg säger att revisionsgruppen har lyssnat in all kritik.

– Det har kommit in många kloka synpunkter och vi har gjort förändringar där vi funnit det möjligt. Ett par viktiga vägval som vi har gjort är till exempel att alla satser ska vara spelbara på orgel, men att det ska finnas ackordsymboler på alla satser, för att fungera i en gehörsbaserad tradition.

När de sista justeringarna har gjorts och slutförslaget har korrekturlästs, ska det överlämnas till kyrkostyrelsen (datum ännu ej fastställt). Därefter kommer kyrkostyrelsen, efter yttrande från kyrkomötets läronämnd och biskopsmötet, att arbeta fram en skrivelse för behandling och beslut i höstens kyrkomöte.

BAKGRUND

Arbetet med kyrkohandboken har varit en lång process där en av utgångspunkterna var en anpassning till bibelöversättningen år 2000.

År 2001 fattade kyrkomötet beslut om att ta fram kompletterande gudstjänstmusik av ”enkel, glad och folklig karaktär”.

I april 2006 beslutade kyrkostyrelsen om direktiv för den fortsatta översynen av kyrkohandboken, där tre viktiga uppgifter kvarstod:
- anpassning till Bibel 2000 
- kyrkorättslig och anvisningsmässig anpassning till kyrkoordningen 
- bearbetning av de liturgiska formuleringarna i syfte att finna ett mer inkluderande språkbruk

Kyrkostyrelsen 2006 sa också att gudstjänstordningarna ska återspegla Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i en tid präglad av lokal gestaltning och stor alternativ rikedom.

År 2009 fattade kyrkostyrelsen beslut om en ”mer övergripande revision”.

Tidsplan och beslutsdokument med mera finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

REVISIONSGRUPPEN

  • Biskop emeritus Esbjörn Hagberg, ordförande
  • Johannes Landgren, professor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet (fr.o.m. 2 december 2016)
  • Catharina Nyström Höög, professor i svenska vid Högskolan Dalarna, gästprofessor vid Uppsala universitet.
  • Lena Sjöstrand, teologie doktor och domkyrkokaplan i Lund
  • Jan Olof Aggedal, teologie doktor, kyrkoherde och kontraktsprost i Lomma (tidigare i slutförslagsgruppen)
  • Carl Sjögren, domprost i Skara (tidigare i slutförslagsgruppen)
  • Andreas Söderberg, organist i Nederluleå församling (tidigare i slutförslagsgruppen)