Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Enighet kring förslag som ska säkra vattentillgången i sjön Yxern

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2017 15:45 CEST

På uppdrag av Tekniska verken i Linköping, Västerviks- och Vimmerbys kommuner, Botorpsströmmens vattenråd och Yxerns fiskevårdsområdesförening har konsultföretaget Calluna genomfört en förstudie med syfte att finna en långsiktig lösning på problemen med återkommande låga vattennivåer i sjön Yxern, vilka orsakas av den nuvarande vattendomens utformning.

Utredningen är nu färdig och ett första steg är en ansökan om förändrade tappningsbestämmelser med tillfälliga villkor, som betyder att de låga nivåerna försvinner, skickas till Mark- och Miljödomstolen.

Både Tekniska verken och Yxerns Regleringsföretag, där Tekniska verken är största delägare, är nöjda med det framtagna förslaget och står bakom det till fullo.

 – Vi är glada över att kunna presentera ett förslag som vi, och förhoppningsvis även alla övriga parter, upplever som positivt, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken och Ola Palmquist från Yxerns Regleringsföretag.

För mer information kontakta gärna:
Mile Elez, teknisk direktör, Tekniska verken i Linköping, 013-20 81 03
mile.elez@tekniskaverken.se

Ola Palmquist, ordförande Yxerns Regleringsföretag, 013-20 81 64
ola.palmquist@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/