Sundbybergs stad

Enighet kring samarbete om järnvägstunnel

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 15:19 CET

Sundbybergs stad har länge propagerat för en nedgrävning av järnvägen genom centrala Sundbyberg. Det främsta hindret för detta är och har varit finansieringen. Nu har Banverket och staden skrivit på ett ”letter of intent”, en överenskommelse, om att parterna gemensamt ska undersöka hur finansieringen kan lösas. Samtliga politiska partier i Sundbyberg har enats kring frågan

-  En överdäckning av järnvägen skapar en historisk möjlighet att utveckla Sundbybergs centrum som en helhet. Vi kommer även att bli en viktig regional knutpunkt för både Stockholms kollektivtrafik och mälarbana men också tåg vidare ut i Sverige. Snart påbörjas bygget av tvärbanan genom staden, detta ökar ytterligare på Sundbybergs attraktivitet och strategiska läge mitt i huvudstadsregionen, säger kommunstyrelseordförande Helene Hellmark Knutsson (S).

Bakgrunden till projektet är Mälarbanans utbyggnad till fyra spår mellan Kallhäll i Järfälla och Tomteboda i Solna, en angelägenhet inte bara för regionen utan även för tågtrafiken i stort. Men en utbyggnad från två till fyra spår genom tättbefolkade Sundbyberg skulle innebära en rad olägenheter, vilket Banverket tagit till sig och därför utrett ett möjligt alternativ med tågtunnel genom staden. Även Carl Grufman, moderat oppositionsråd i Sundbyberg, är glad över den utvecklingspotential stadskärnan står inför med en möjlig överdäckning av spåren:

-  Vi vill arbeta för att Mälarbanan blir verklighet genom en tunnel i Sundbyberg. Det kommer att ge betydande möjligheter till att utveckla Sundbybergs stadskärna men också för att förbättra tågtrafiken i Sverige eftersom den flaskhals som finns i vår stad kan byggas bort.

Senast den sista oktober i år ska Banverket och staden skriva på en avsiktsförklaring med detaljerade uppgifter om hur projektet skulle kunna bekostas och genomföras. Dokumentet ska kunna ligga till grund för Banverkets beslut gällande järnvägens sträckning genom Sundbyberg. Nu börjar arbetet med att titta på hur marken som i dag utgörs av spårväg skulle kunna användas i framtiden, vilka inkomster det skulle kunna ge, vilka som skulle tjäna på en nedgrävning och därmed kunna vara med och delfinansiera projektet samt vilka utgifter staden kan och bör stå för. Detsamma gäller för Banverket som givetvis också närmare undersöker tekniska förutsättningar och begränsningar och möjligheten till eventuella stats- och EU-bidrag.

 

Mer information, vänligen kontakta:

Helene Hellmark Knutsson, kommunstyrelsens ordförande
Tfn 0708-26 88 70

Leif Sjöholm, kommundirektör
Tfn 0708-26 80 78

Sofie Åhgren, pol sekr (S)
Tfn 0708-26 83 87