Länsstyrelsen i Uppsala län

Enighet om fortsatt arbete för långsiktig lösning på myggproblemen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:44 CET

I går, torsdagen den 10 december, träffades representanter för länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala, Dalarnas, och Västmanlands län samt berörda kommuner och regionförbund, Nedre Dalälvens Intresseföreing (NEDA) och LRF vid Länsstyrelsen i Gävle. Vid mötet diskuterades hur man tillsammans ska lösa finansiering av 2010-2012 års behov av myggbekämpning och jobba för mer långsiktiga lösningar.
– Vi var helt eniga om att vi kan och ska lösa de närmaste årens behov. Vi ska tillsammans arbeta fram planer och åtgärder för att långsiktigt försöka lösa orsakerna till den ökade förekomsten av stickmygg i nedre Dalälvsområdet, säger Olov Rydberg, tf länsråd vid Länsstyrelsen Gävleborg.
– NEDA har lämnat in en ansökan om projektstöd för bekämpning under åren 2010 till 2012. Ansökan ska nu handläggas hos oss på Länsstyrelsen i Gävleborg.
De län som berörs ansvarar gemensamt för att det löser sig med finansieringen.  
För mer information kontakta:
Olov Rydberg, Länsstyrelsen Gävleborg, tel. 026-17 11 17, 070-256 87 07
Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg, tel. 026-17 11 33, 070-397 25 97
Lars Strand, Länsstyrelsen Uppsala län, tfn 070-246 77 42
Leena Marandi
Pressekreterare
Länsstyrelsen Uppsala län
751 86 Uppsala