Vetenskapsrådet

Enighet på europanivå om ett gemensamt forskningsråd

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 11:42 CEST

Ledarna för alla Europas nationella forskningsråd stödjer i ett brev till EU-kommissionen planerna på ett gemensamt europeiskt forsknings- råd. Men samtidigt ställs en rad villkor upp för ett eventuellt genomförande.
– Det är en viktig markering från forskarsamhället. Vi menar bl a att rådet ska vara självständigt i förhållande till kommissionen och att enbart den vetenskapliga konkurrensen och kvalitén ska styra vart pengarna går, säger Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet och svensk representant i European Heads Of Research Councils, EUROHORCS.


Visionen är att få fram och stödja den allra främsta forskningen i Europa. Tanken är att forskare från hela Europa inom alla forskningsfält ansöker i konkurrens om medel. De med bästa vetenskapliga kvalitet får sedan finansiering. Ett europeiskt forskningsråd, European Research Council, ERC, är tänkt som en av de centrala delarna i EU:s satsningar på forskning och utveckling.

Grundläggande principer
I skrivelsen till forskningskommissionären Philippe Busquin beskriver EUROHORCS de fundamentala principerna som bör vara grunden för ett europeiskt forskningsråd. I korthet bör rådet:

- ha som huvudmål att stärka europeisk forskning i ett globalt perspektiv
- stödja forskarinitierad grundforskning inom alla områden
- vara självständigt i förhållande till kommissionen
- ha en liten organisation där styrelsen representerar de allra bästa forskarna i Europa
- uteslutande ha vetenskaplig kvalitet som kriterium när det finansierar forskning – detta uppnås bäst genom konkurrensutsättning
- använda sig av forskargranskning av ansökningar, sk peer revieiw, som urvalsinstrumentet

Dessutom sägs att rådets finansiering ska ges som fria forskningsanslag istället för målstyrda kontrakt.

Om gruppen EUROHORCS
Ledarna för alla de europeiska forskningsråden möts regelbundet i den fristående sammanslutningen European Heads Of Research Councils, EUROHORCS. Man tar här upp frågor som handlar om att öppna gränserna och förenkla för forskarna i Europa. Det kan t ex betyda satsningar på unga forskare eller internationell finansiering. Just nu pågår även arbetet med att skissa på hur ett europeiskt forskningsråd skulle kunna startas och organiseras.


Kontaktpersoner

Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet, Tfn 0708-229 839, E-post: Par.Omling@vr.se