Riksdagen

Enigt kulturutskott efterlyser mätbara mål för friluftslivspolitiken

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 14:02 CET

Friluftslivspolitiken ska ha ett tydligt mål, nämligen att ge alla människor möjligheter att vistas i naturen, föreslår regeringen. Kulturutskottet godkänner förslaget men anser att det ska kompletteras med ett antal mätbara mål. Alla partier i utskottet står bakom tillkännagivandet.

Enligt regeringens förslag ska friluftslivspolitiken ge alla människor möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Målet specificeras genom tio punkter. Regeringen föreslår också att fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer ska delegeras till organisationen Svenskt Friluftsliv, en uppgift som idag sköts av Naturvårdsverket.  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lagt varsin motion. Partierna anser att det mål regeringen föreslår snarare kan ses som en vision för friluftslivspolitiken, eftersom målet inte är mätbart och därför inte går att utvärdera. Enligt motionerna bör regeringen komplettera förslaget med ett antal mätbara mål.  

Utskottet går på motionärernas linje
Kulturutskottet håller med motionärerna om att det föreslagna målet är alltför allmänt hållet och därför svårt att utvärdera i ett senare skede. Utskottet anser därför enhälligt att det föreslagna målet ska kompletteras med ett antal mätbara mål. När det gäller fördelningen av statsbidrag till friluftsorganisationer stöder utskottet regeringens förslag om att delegera uppgiften till Svenskt Friluftsliv.  

För mer information: Kontakta Maria Lindh Sjöström, föredragande i kulturutskottet, telefon 08-786 42 56 begin_of_the_skype_highlighting            08-786 42 56      end_of_the_skype_highlighting.
Kulturutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 1 december. Debatten sänds via webb-tv.
Webb-tv

DokumentJohanna Blomqvist
Informationsenheten, tfn
08-786 47 34 , 020-349 000