Örnsköldsviks kommun

Enkät ska ge underlag för förbättrat minoritetsarbete

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 11:37 CEST

Örnsköldsviks kommun vill veta mer om minoriteternas behov av att använda sitt minoritetsspråk. Därför frågar man nu via en enkät personer som talar och förstår finska eller har en nära anhörig som talar och förstår finska om deras behov.

-  Det här är ett led i vårt arbete med att ta reda på hur vi kan jobba vidare med minoritetsfrågorna, säger Hanna Wallin som är utredare vid kommunen.

Det var 2010 som den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) infördes. Den säger att kommuner har skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya lagen och att samhället har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige ska främjas, liksom barns utveckling av en kulturell identitet och det egna minoritetsspråket. De fem nationella minoriteterna är sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer och de nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

För att utveckla arbetet med minoritetsfrågorna har kommunen startat ett arbete för att skapa ett underlag som ska ge svar på hur man kan jobba vidare med minoritetsfrågorna. Fem medborgarförslag om att kommunen ska ansöka om att bli ett förvaltningsområde för finska kom också in strax före jul. Ett förvaltningsområde innebär ett utökat ansvar för myndigheterna. En dialog har sedan dess pågått mellan dem som lämnat medborgarförslagen, finska föreningen och kommunen.

-  Vi har haft ett stort stöd av finsktalande medborgare i utredningen om hur kommunen på bästa sätt kan stötta minoriteten sverigefinnar, säger Hanna Wallin. Nu vill vi genom enkäten veta vad resten av de finsktalande medborgarna har för behov och önskemål i deras kontakt med kommunen. Sedan fortsätter vi med handlingsplaner för övriga minoriteteter.

Enkäten kan besvaras på svenska eller finska på www.ornskoldsvik.se/minoritetenkat fram till den 10 augusti. Den kan också beställas i pappersform genom att kontakta Hanna Wallin på 0660-887 26 eller hanna.wallin@ornskoldsvik.se. Det går även att ringa Lena Finne Jansson på 0660-881 25 och prata finska (tillgänglig på torsdagar kl. 13:30-14:30 fram till den 26 juni)