Resurs

"Enkel beskaffenhet" avskaffa den svenska modellen

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2008 05:13 CEST

"Enkel beskaffenhet" avskaffa den svenska modellen

Den 4 juni röstar riksdagen om århundradets kraftigaste förändring i socialförsäkringen, som enl socialförsäkringsutskottets betänkande kommer att leda till att ca 100 000 sjuka inom de närmsta 4 åren förlorar sin ersättning. Remissinstanser och allmänhet har opponerat sig kraftigt. Lagförslaget, som presenterades till riksdagen veckan efter påsk, har inte granskats av lagrådet, eftersom det, enligt regeringspropostionen är en sk "enkel beskaffenhet."

Sverige har sedan minst ett halvt sekel utvecklats till ett land med en uttalad individualistiskt kultur. Detta innebär att varje vuxen individ, oavsett kön, i princip ansvarat för sin egen försörjning. Detta står i tydlig kontrast med flertalet andra länder där familjen utgjort den minsta försörjningsenheten. Det individualistiska systemet har många fördelar, individen blir relativt fri och oberoende relaterat till familjegruppen, vilket många svenskar nu uppfattar som en självklarhet. Att ett bröllop faktiskt innebär att försörjningsplikt inträder är nog många som inte beaktar innan de byter ringar i kyrkan.   

Det individualistiska systmet har också nackdelar. En av dem är att om en individ blir sjuk eller får barn och tillfälligtvis är förhindrad från att förvärvsarbeta så blir den personen beroende av det allmänna istället för familjen. I Sverige har vi löst detta genom den kollektiva försäkringar och utbetalningar och inrättande av myndigheter som försäkringskassan och arbetförmedlingen.

Nu står vi inför ett paradigmskifte som kommer att skaka om oss alla då vi återkommer från midsommarfirandet. Över en natt så drar staten undan stödet från det allmänna och hänvisar sjuka till att instället bli försörjda av sina familjer, eller om man saknar familj och tillgångar, av kommunernas socialtjänst. Plötsligt blir det åter av yttersta vikt att veta om man har möjlighet att försörja den man är intresserad av att gifta sig med.

 Men  detta är enligt socialdepartementet en så "enkel beskaffenhet" (prop 136 sid 34) att det skulle vara slöseri med skattebetalarnas pengar att låta lagrådet undersöka om den blivande lagen är laglig (det finns en del somtyder på att den inte är det) innan den klubbas i riksdagen. Vi inom Resurs uppmärksammar att socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson tycks något ambivalent på denna punkt. Så här sa hon vid riksdagens offentliga utfrågning den 6 maj: "Jag har försökt att flitigt anteckna de många synpunkter som finns här. Jag kan börja med att säga att det är en stor reform. Den är komplicerad och komplex. Det är ingen som säger att socialförsäkringar är enkel materia, utan det kräver mycket kunskap." 2007/08:SfU12 BILAGA 4 OFFENTLIG UTFRÅGNING, sid  86

Resurs kräver att: 1) Lagrådet får möjlighet att bedöma lagförslaget laglighet 2) En ordentlig konsekvensanalys genomförs, utifrån barn-perspektiv, kvinnoperspektiv, demokratiperspekiv och folkhälsopersektiv, liksom givetvis medicinsk och juridisk. Hur denna lag påverkar regeringens Nollvision mot suicid måste särskilt tas i akt med tanke på att det finns stora farhågor att antalet självmord kommer att öka drastiskt till följd av detta lagförslag, alldeles oavsett om det benämns som en stro reform, eller "enkel beskaffenhet".

Resurs vill på detta sätt markera att vi tagit del av socialförsäkringutskottets betänkande som idag skickas för tryckning. Namninsamlingen och protestaktionerna mot "Utförsäkringslagen" eller "Införande av Kränkningskedja för ökad utslagning av sjuka" fortsätter under parollen "Trampa inte på min kompis". Vi har också annonserat att vi är intresserade av att uppta upprättelse/försoningssamtal med de parter som i ord och handling tar avstånd från propostion 136 samt övriga beslut i samma riktning.

RESURS, Respekt för sjuka och utsattas rätt i samhället, är en partipolitiskt obundet nätverk som grundades av en grupp läkare och juridiskt kunniga i mars 2008. Nätverket har nu ett 60 tal aktiva samt ca 3000 namnunderskifter.

RESURS lanserade PÅSKUPPROPET mot utförsäkringslagen i samband med att att propositonen presenterades för riksdagen. Påskuppropets har överlämnat protestlistor till Gunnar Axén och Helena Riviere i socialförsäkringsutskottet, skickat mail och försökt föra dialog med socialförsäkringsutskottet under beredningtiden. Den 20/5 överlämnade vi vår protestlista, med ca 2000 namn til Christina Husmark Pehrson, vilket uppmärksammandes i Tv4 nyheterna samt i tidningen Kollega.

Nästa planerade framträdande blir den 3 juni, då dels som ett seminarium i riksdagen samt under manifestationen "Trampa inte på min kompis" på Mynttorget.

Läs mer på:  http://resurs.blogg.se