Umeå kommun

Enkel felanmälan via app för gator, parker och trafik

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 12:38 CET

Nu blir det ännu enklare att lämna synpunkter eller göra felanmälan via appen ”Felanmälan Umeå kommun”. Appen är smidig och enkel att använda.

- Appen blir en ytterligare möjlighet att lämna synpunkter och idag har många en smartphone, som man ofta har med sig även utomhus. Appen medför att vi kan ge bättre service till kommunens invånare, säger park- och gatuchef Karin Isaksson.

Den som lämnar en felanmälan eller en synpunkt kan, om man vill, få automatisk återkoppling när ärendet registreras och när ärendet avslutas. Återkopplingen sker via mejl eller sms. En kartfunktion i appen gör det möjligt att ange exakt geografisk position för anmälan.

Smidig och enkel att använda
Felanmälanappen har testats under en period och den upplevs både smidig och enkel att använda. För att ladda ned appen söker man efter ”Felanmälan Umeå kommun” i Google Play store eller Appstore.

En Umeåapp kommer i vår
Arbete pågår med att ta fram en Umeåapp som beräknas komma under våren. Den kommer att innehålla aktuell information om till exempel skolmatsedeln. Felanmälanappen är en del av Umeåappen.

Felanmälan via webb
Det är också enkelt att lämna synpunkter eller göra felanmälan via webbformulär på kommunens externa webb, www.umea.se/felanmalan


Kontakt
Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070- 332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Lasse Jacobson (V)
tekniska nämndens ordförande
090-16 14 04
070-295 14 04
lasse.jacobson@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se 

Andreas Lundgren (S)
tekniska nämndens andra vice ordförande
070-533 58 24
andreas.lundgren@umea.se