Permafoil / Eurocity

Enkla åtgärder stoppar farlig radongas

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 10:40 CET

Radon kommer från marken, vatten och från blåbetong som var ett vanligt väggmaterial i bostäder, daghem och skolor åren mellan 1929 och 1975.

Den traditionella metoden att sanera bort radon har varit att vädra bort den med ökad ventilation. I många bostäder kan det vara problem att installera en ventilationsanläggning eller så har man redan en god ventilation och kan inte öka den ytterliggare p.g.a. buller, drag och ökade driftskostnader, alternativet har för många då varit att riva och bygga nytt. De höga kostnaderna för rivning och ombyggnation har hittills bromsat sänkningen av rekommenderade gränsvärden för radon.

Upp till 90 % av radongasen kan stoppas

En vedertagen svenskutvecklad metod att stoppa radon har nu fått förnyat intresse. Blåbetongväggar tätas med en diffusionstät radonspärr som förpackats i en tapetliknade lösning. Radontapeten består av ett papperslager, följt av tre lager tät polymerplast och därefter ytterliggare ett papperslager.

Radontapeten säljs på rulle och sätts upp som en vanlig tapet. Görs arbetet noggrant kan man stoppa upp till 90 % av radongasen från att komma ut i rumsluften. Tester som bekräftar radontapetens funktion har gjorts av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och Forschungsbüro Radon und Balneologie i Tyskland samt vid uppföljande mätningar i sanerade bostäder i Sverige.

Radonsanering med ventilation kan ge motsatt effekt

Vid besiktning av hus där radonsanering skett med ökad ventilation har man efter en tid ibland funnit att de boende helt eller delvis har stängt friskluftsintagen för att minska drag och kallras. Frånluftfläkten skapar då ett för högt undertryck i huset och därmed sugs radon ut ur väggarna med följd att radonhalten blir betydligt högre än innan radonsaneringen.

Genom att tapetsera väggarna med radontapet, justera ventilationen och ändra boendevanor kan man ofta sänka radonhalten till under gränsvärdena för hus byggda med blåbetong.

”Radon farligare än man trott”

Rapport 090927

”Hög radonhalt i var tionde lägenhet”

SvD 060104

”Miljardsmäll följa krav för radonhus”

DN 100211

Fakta:

  • Radon orsakar cirka 500 dödsfall av lungcancer per år.
  • Radon kommer från uran som sönderfaller till radium, radon, polonium och så småningom till bly.
  • S.k. radondöttrar fastnar på partiklar i luften (damm, cigarettrök m.m.), inandas och fastnar på lungväggarna.
  • ROT-avdrag kan finansiera arbetskostnad i samband med radonsanering
  • Radonbidrag (max 15.000 kr) kan fås för radonsanering
  • Radontapeten Permafoil stoppar upp till 90 % av radongasen
  • Radontapeten Permafoil ger omedelbar effekt, är underhållsfri, slitstark och tålig.
  • Priset för radontapeten är 62,50 kr/kvadratmeter inkl. moms.

För mer information kontakta info@permafoil.com, besök www.permafoil.com eller ring Hans Engström VD Permafoil 0733-88 86 84

Permafoil är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför radontapter som används för att minska radonhalten i blåbetonghus.