Riksdagen

Enkla brott ska prövas snabbare

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 08:41 CEST

Enkla brott ska kunna prövas i domstol snabbare. Majoriteten i justitieutskottet ställde sig på tisdagen bakom ett förslag från regeringen som gör det möjligt att starta ett tvåårigt försök med särskilt snabbförfarande i brottmål. Kristdemokraterna reserverar sig och menar att regeringens förslag hotar den enskildes rättssäkerhet.

Enkla brott ska, för att kunna omfattas av försöksverksamheten, åtalas vid tingsrätten inom några veckor efter att brottet anmäldes till polisen. Det handlar till exempel om stöld, misshandel, skadegörelse och trafikbrott som inte är så komplicerade.

För att det ska bli praktiskt möjligt med ett snabbspår för att pröva enkla brott ställer sig utskottet bakom regeringens förslag som gör det möjligt att använda förenklad delgivning av bland annat stämning i brottmålet. Det innebär att det blir enklare rutiner för att skicka stämningen och kallelsen inför rättegången till den som är brottsmisstänkt.

I dag måste den domstol eller myndighet som skickar stämningen och kallelsen se till att få ett bevis på att mottagaren fått brevet. Det är inte ovanligt att den åtalade låter bli att skicka tillbaka detta bevis, vilket försvårar domstolens arbete. Med förenklad delgivning kan myndigheten utgå ifrån att den åtalade fått handlingarna efter cirka två veckor. Den brottsmisstänkte ska redan vid första kontakten med polisen informeras om att förenklad delgivning kan komma att användas av domstolen.

Regeringen skriver i propositionen att försöksverksamheten kommer att bedrivas på Stockholms tingsrätt.

Hot mot rättssäkerheten
Kristdemokraterna vill också att brott snabbare ska kunna komma upp i domstolen. Men partiet menar att förenklad delgivning gör att en misstänkt person riskerar att gå igenom hela rättsprocessen fram till fällande dom utan att ha förstått att han eller hon är åtalad för brott. Kristdemokraterna vill i stället införa ett system med jourdomstolar för unga brottslingar.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i frågan måndagen den 24 maj.

Ring föredragande i justitieutskottet Mattias Möller, tfn 08-786 43 48, för mer information.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:89

Justitieutskottets betänkande 2003/04:JuU26

Magnus Korkala
Riksdagens informationsenhet, tfn 08-786 40 79, 020-349 000