SIS, Swedish Standards Institute

Enklare att införa ISO 9001 i sjukvården

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 08:45 CEST

I Sverige och andra länder i Europa finns det krav på kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården. Nu har en tolkningsguide av ISO 9001 blivit klar som särskilt vänder sig till hälso- och sjukvårdsområdet. Guiden har tagits fram i ett europeiskt projekt som SIS, Swedish Standards Institute har ansvarat för.

Syftet med den nya guiden är att underlätta införandet av ISO 9001 samt att förenkla samverkan och kommunikation inom europeisk hälso- och sjukvård. Att jobba med kvalitetsfrågor handlar om att kartlägga, förbättra och utveckla arbetsprocesser, för att i förlängningen kunna ge en bättre och mer rationell vård.

Karl-Henrik Lundell har i snart tio år ansvarat för att bygga upp ett kvalitessystem inom Jönköpings sjukvårdsområde.
– Jag är övertygad om att standardisering kan bidra till att höja kvaliteten inom vården. Det gäller inte bara de tekniska verksamheterna, utan även i mötet mellan läkare och patient, säger Karl-Henrik Lundell, chefsläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– En viktig del av arbetet med guiden har varit att anpassa viktiga termer och begrepp i standarden till det språkbruk som används inom sjukvården. I förlängningen hoppas vi att arbetet med kvalitet ska ge ökad arbetstillfredställelse, bättre resurshushållning, tydligare ledarskap och kontinuerligt förbättringsarbete, säger Christina Stange, projektledare på SIS.

– Många tänker inte på att vi faktiskt utför mer eller mindre standardiserade aktiviteter i det dagliga jobbet. Patienter med slaganfall bedöms, utreds och behandlas på ett visst sätt och patienter med höftfraktur på ett annat. Sjukvården skulle må bra av ett mer öppet och accepterat standardiserat arbetssätt – givetvis med full respekt för patientens specifika behov och det personliga mötets betydelse, säger Karl-Henrik Lundell.

Sveriges kommuner och landsting har varit en av initiativtagarna till guiden, men även andra organisationer har varit med i projeket. Till exempel Akademiska sjukhuset i Uppsala, Blekingesjukhuset, Länssjukhuset i Gävle-Sandviken, Länssjukhuset Ryhov, Primärvården Falkenberg och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli i Göteborg.

För ytterligare information:
Christina Stange, projektledare SIS, 08-555 520 49, christina.stange@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se