Folksam

Enklare för hundratusentals villaägare som ska byta värmeanläggning

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 08:45 CET

Svenska villaägare kommer att investera i värmeanläggningar motsvarande flera miljarder kronor under de närmaste åren. Idag presenterar Folksam en heltäckande och opartisk webbguide med jämförelser i investering, driftskostnad och klimatpåverkan för olika typer av värmesystem. Folksams värmeguide är baserad på expertkunskap och bolagets skadestatistik.

– Det absolut viktigaste frågan är vilket rörledningssystem villan har och om man är beredd att förändra det för att kunna få full effekt av en bergvärmepump. En seriös installatör tar direkt reda på vilket system villan har innan de rekommenderar lösning, vilket inte alltid är fallet idag, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Många installatörer åberopar miljövänlighet och lägre kostnader. Men det stämmer dåligt om värmepumpen inte ger tillräcklig värme i villan eller om man måste reparera sin värmeanläggning upprepade gånger under de första fem åren.

– Om villaägarna har högre kunskap och vet vilka krav de kan ställa, ökar konsumentmakten och vi får färre misslyckade värmeinstallationer. Det skulle minska kostnaden för många, både i rollen som villaägare och som försäkringstagare, säger Jan Snaar som har tagit fram Folksams värmeguide i samarbete med energiexperten Göran Hansson. Även forskare vid KTH har bidragit med kunskap.

Utifrån villans faktiska energiförbrukning och nuvarande värmeanläggning kan villaägaren enkelt se vilka andra alternativ som är möjliga och vad investerings- och driftskostnaden blir om de köper nytt eller förbättrar befintlig lösning. Man kan också få uppgift om vad en rimlig energiförbrukning är för en villa av samma storlek, material och byggår belägen i samma klimatzon.

I Folksams värmeguide finns checklistor att ta med till installatören inför köpet och Folksams statistik över vilka värmepumpar som oftast går sönder.

– Eftersom den främsta anledningen att satsa på en värmepump är att få ner husets energikostnad, måste villaägarna bli bättre kravställare. Rätt part ska ta konsekvenserna om det inte blir varmt och gott inne, säger Folksams Jan Snaar.

– Det känns verkligen bra att kunna guida de villaägare som vill byta till en värmekälla som är ett bättre miljöval och samtidigt en bra investering.

Från och med i år kan villaägare få bidrag om de byter ut oljepanna eller den direktverkande elen mot en värmepump eller någon annan förnybar energikälla.

Skador på värmepumpar har kostat villaägarna totalt nästan 250 miljoner kronor under åren 1999–2004. Av 20 000 skadefall gäller nästan 60 procent av fallen pumpar som var fem år eller yngre. För bergvärmepumpar var motsvarande siffra hela 76 procent.

Adress: www.folksam.se/varmeguiden

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Pressansvarig: Sonja von Lochow, tel 08-772 62 12, 0708-31 51 12

Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se