Bengtssons Maskin

Enklare för industrin att kvalitetssäkra skruvförband och lösa momentproblem när Enerpac Bolting Van kommer på besök

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 04:33 CET

Ett framgångsrikt pilotprojekt i Holland har resulterat i att det på Sveriges vägar nu rullar en minibuss fullutrustad med momentverktyg från Enerpac, och spetskompetens från Bengtssons Tools. ”Enerpac Bolting Van” representerar något helt nytt på marknaden och för den tyngre industrin innebär den att man kan få ett kraftfullt lösningsinriktat stöd när det gäller att göra rätt verktygsval för krävande skruvförband.

 Under hösten har Bengtssons Tools presenterat en långsiktig marknadssatsning på att bli total-leverantör till den tyngre industrins underhållsverkstäder. Den nya produktgruppen Moment står i fokus för satsningen som bl a bygger på ett brett program med verktyg från Enerpac. Den Enerpac Bolting Van som börjat rulla på vägarna har en central roll i etableringen av den nya produktgruppen.

 Björn Sankey som är Commercial Manager på Enerpac Scandinavia ser Enerpacs satsning på en minibuss och ett fördjupat samarbete med Bengtssons Tools som strategiskt viktigt.

- Många förknippar vårt varumärke med produkter och lösningar inom hydraulikområdet. Sedan en tid arbetar vi med begreppet Enerpac Bolting Solutions för att visa på den stora bredd vi har när det gäller skruvförband. Vi har en sådan verktygsbredd att vi kan erbjuda en lösning på i princip varje problem och behov, och satsningen på en minibuss i Holland togs därför emot väldigt positivt av industrin. Dels för att industrin lättare får en överblick av helheten och de många möjligheterna, men också för att man direkt på plats kan få hjälp med problemlösning och kvalitetssäkring. Vi har också valt Bengtssons Tools som samarbetspartner för minibussen då man har den kompetens som krävs för att verkligen vara ett kompetensstöd till krävande industribranscher, säger Björn Sankey.

Samarbetet mellan Bengtssons Tools och Enerpacs dotterbolag Enerpac Scandinavia AB har utvecklats successivt. Ett exempel är att Bengtssons Tools i våras blev certifierade som Enerpac´s enda auktoriserade servicecenter i Sverige.

En utveckling av traditionella säljkanaler

Anders Skoog som är försäljningschef på Bengtssons Tools ser den nya bussen och även en nyrekrytering på säljsidan som ett direkt svar på den tyngre industrins behov av starkare stöd i frågor som rör skruvförband.

- Det är ingen tvekan om att den tyngre industrin idag ställer högre krav på skruvförbanden jämfört med för några år sedan. Insikten om vad kvalitetsbrister och felaktiga produktval kan få för negativa konsekvenser ökar. Med det som bakgrund är det givetvis oerhört glädjande att Enerpac valt oss för satsningen på Nordens första Enerpac Bolting Van.  Vår ambition är lika högt ställd som Enerpacs när det gäller att ge industrin ett betydligt mer kraftfullt och heltäckande stöd än vad som är möjligt med traditionella säljkanaler. Nu kan vi direkt på plats demonstrera produkter, visa på lösningsalternativ, ge snabb service och även agera som problemlösare, säger Anders Skoog.

Anders Skoog pekar på ett par av Enerpac produkterna som finns med i  Enerpac Bolting Van och som förenklar arbetet med skruvförband i krävande  industriapplikationer.

Det är dels de vridande verktygen i S- och W-serien som är optimerade för bästa åtkomlighet i de flesta utrymmen. Till dessa finns även ett stort utbud av tillbehör som hylsor, insextappar och mothåll. En annan produkt att nämna är ochså de hydrauliska bultsträckarna som erbjuder en förspänning av bulten där man inte behöver beakta friktioner och skjuvspänning i skruv-förbandet och får därigenom en exakt klämkraft.

”En helt ny möjlighet att hjälpa industrin hitta rätt lösningar”

Ulf Henriksson har arbetat med försäljning av momentverktyg i drygt tio år och har rekryterats till Bengtssons Tools för att ansvara för Enerpac Bolting Van. För Ulf fanns det ingen tvekan när han fick erbjudandet. 

- Dels är Bengtssons Tools satsning inom området Moment mycket spännande, sedan är Enerpac ett mycket starkt varumärke. I kombination med Enerpacs kraftfulla marknadssatsning skapas helt nya möjligheter att erbjuda totallösningar och detta förstärks givetvis av bussen som representerar något helt nytt på den svenska marknaden. Den ger industrin en unik närhet till verktygen och de får en kortare väg till både problemlösning och kvalitetssäkring. Vi har också redan fått många positiva reaktioner på bussen från industrier vi besökt, avslutar Ulf Henriksson.

 

För mer information kontakta:

Fakta om Bengtssons Maskin

Bengtssons Maskin med huvudkontor i Arlöv ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen och har ett 30-tal anställda samt en årsomsättning på ca 105 Mkr (2010). Verksamheten är indelad i de två divisionerna Transmission och Tools. VD är Pål Pullen.

Divisionen Tools marknadsför verktyg inom tre produktgrupper; Lyft, Hydraulik och Moment. Tools har även en egen serviceverkstad som förutom att tillhandahålla reservdelar också reparerar och kalibrerar utrustning hela produktsortimentet. För de flesta av leverantörerna är Tools också auktoriserad servicepartner.